O-STA

Salonit Anhovo tudi letos izplačal božičnico vsem zaposlenim

Anhovo, 16. 12. 2020 - Kljub pandemiji COVID-19 cementarna Salonit Anhovo zaključuje uspešno poslovno leto. Tudi letos bodo zato nagradili vse svoje zaposlene in jim izplačali božičnico v višini 1.400 evrov bruto.

Nadzorni svet je minuli petek na predlog uprave potrdil izplačilo božičnice v znesku 1.400 evrov bruto, kar je še nekoliko več od lanskega izplačila. Božičnica bo izplačana vsem 358 zaposlenim v skupini, ki jo poleg družbe Salonit Anhovo sestavljajo še Salinvest, Inde Salonit Anhovo, Salonit Anhovo Kamnolomi in Rokava. V skupini Salonit Anhovo se zahvaljujejo vsakemu izmed zaposlenih in z veselim pričakovanjem vstopajo v praznično leto 2021, ko bodo skupaj praznovali stoto obletnico delovanja cementarne v Anhovem.

Julijan Fortunat, predsednik uprave Salonita Anhovo: ''Največje bogastvo Salonita Anhovo so naši zaposleni. Samo strokovnosti, organiziranosti in požrtvovalnosti naših zaposlenih se lahko zahvalimo, da so s svojim delom zagotavljali stalen dotok cementa na številna gradbišča v Sloveniji, Italiji, Avstriji in na Hrvaškem. Gradbeništvo je zaradi svojim multiplikativnih učinkov bistven del ohranjanja pogona gospodarstva, brez cementa pa modernega gradbeništva ni. Zato je prav, da odlično delo naših zaposlenih nagradimo tudi finančno. Vsi naši zaposleni bodo dobili božičnico v višini 1.400 evrov.''

V družbi Salonit Anhovo, ki spada med najmodernejše evropske cementarne leto 2020 zaključujejo uspešno. Kljub krizi, ki jo povzroča virus Covid-19, so s prilagoditvami delovnega procesa in ukrepi proti širjenju virusa uspeli zagotoviti varne delovne pogoje za vse ter ohraniti proizvodnjo v teku. S tem zagotavljajo nemoteno oskrbo vseh kupcev in omogočajo nadaljevanje gradbenih aktivnosti, ki so pomemben motor slovenskega gospodarstva.