O-STA

Avtotehna okrepila še računalniško dejavnost

Po temeljitih pripravah, predvsem pa na osnovi odločitve, da bo v skupini Avtotehna računalniška dejavnost eden od stebrov specializacije in razvoja, so s poslovnimi potezami skoncentrirali uvoz in distribucijo računalniške opreme pod streho podjetja Repro. Kakšen pomen je Avtotehna pripisala potezam koncentracije te dejavnosti v Sloveniji, posredno kaže tudi poteza, da je hkrati postala 100 odstotni lastnik Repra, kjer je doslej imela nekaj manj kot 70 odstotni delež.

Ena od modrih odločitev na poti h koncentraciji uvoza, distribucije in prodaje računalniške opreme v Sloveniji, je za razliko od nekaterih drugih gospodarskih dejavnosti, predvsem v mehki, vendar kapitalsko transparentni obliki koncentracije. V tej fazi se je namreč spremenilo samo lastništvo pridruženih podjetij reorganizacije pa so stvar naslednjih obdobij. "Tistega, kar je dobro in perspektivno nima smisla spreminjati. Vsekakor pa bomo lahko kreirali strategijo in si prizadevali za sinergijske učinke," je na današnji tematski tiskovni konferenci po okrepitvi računalniške dejavnosti v skupini Avtotehna dejal predsednik njene uprave, Jordan Kocjančič. Tako PCX Computers, kot HPC bosta namreč v prvem obdobju po spremembi lastništva še naprej uresničevali svoje zastavljene poslovne načrte, tudi pod taktirko managementa, ki ju je upravljal že doslej. Toda pravi učinki koncentracije uvoza in prodaje računalniške opreme pod okriljem Avtotehne, oziroma njene odvisne družbe Repro, se bodo začeli odražati že v naslednjem poslovnem letu, ko bodo lahko pod isto streho združevali posamezne poslovne funkcije. "Avtotehna bo po združitvenih procesih slovenskega trga računalniške opreme postala glavni igralec na področju uvoza in prodaje v državi. Računamo, da bomo v prihodnosti imeli več kot tretjinski tržni delež v Sloveniji in da bomo potrošnikom omogočali takšen dostop do tovrstne opreme, ki bo preprosto rečeno konkurenčen. Kakšen je to, pa je v dinamiki sprememb na tem področju sedaj težko napovedovati za več kot nekaj mesecev vnaprej. Pravzaprav pa ga je tudi težko povedati, saj se s temi potezami postavljajo nova razmerja na tem trgu v Sloveniji. V Avtotehni, oziroma v Repru smo že doslej imeli visoko koncentracijo znanja in uglednih blagovnih znamk, s potenciali, ki smo jih pridobili v združitvenih procesih, pa bomo lahko še bolje upravljali s ponudbo računalniške opreme tako v Sloveniji, kot na trgih, ki smo jih opredelili za ciljne," je na današnji tiskovni konferenci poudaril predsednik uprave Avtotehne, Jordan Kocjančič.

Ker bo PCX Computers, pod okriljem Avtotehne še naprej vodil njen ustanovitelj in dosedanji lastnik, Janko Jenko, podobno kot bo tudi HPC prešel v Repro na mehki način, sta na današnji tiskovni konfrenci sodelovala tako direktor Janko Jenko, kot član uprave Hermes plus, Sašo Berger. Poudarila sta, da sprememba lastništva v prvi fazi ne prinaša bistvenih sprememb pri uvozu in trženju posamezne računalniške opreme. Tudi proizvodnja, ki sta jo opravljali obe družbi, zaenkrat ostaja ista. Bistveno pa je, da se bo v okviru partnerstva, odslej podkrepljenega še z lastniško koncentracijo v okviru Avtotehne, lahko uresničila razvojna vizija in racionalizacija, ki jo je trg, kakršen je slovenski, nujno potreboval. Omogoča namreč, da bodo potrošniki tudi v prihodnosti imeli zagotovljen ne samo dostop, do sodobne računalniške opreme, ampak tudi servis in druge oblike podpore, ki vse pogosteje odločajo pri nakupu. Hitre spremembe v proizvodnji tovrstne opreme, določajo tudi nujnosti nenehnega stika z novostmi, nadgradnjami in drugimi oblikami poprodajnih aktivnosti, so izpostavljali sogovorniki na današnji tiskovni konferenci. In še zanimiv odgovor na vprašanje dosedanjemu lastniku PCX Computers, Janku Jenku: zakaj ste prodali podjetje, ki dosega dobre rezultate na trgu? "Ravno zato ker gre za dobro podjetje! Kdo pa bi ga hotel kupiti, če bi poslovalo slabo?" je z vprašanjem odgovoril Janko Jenko.

Skupina Avtotehna, ki je svojo dosedanjo dejavnost okrepila z novimi programi, blagovnimi znamkami, ljudmi in znanjem, ima za prihodnost uvoza, distribucije in prodaje računalniške opreme, skoncentrirane v družbi Repro, tako ni postala le največji, ampak tudi najodločnejši oskrbovalec slovenskega trga na tem področju. "S spremembo lastniških razmerij smo sicer storili prvi, vendar ne najpomembnejši korak k našim ciljem. Glavnina dela nas še čaka in ker se zavedamo, da ga bomo morali opraviti pod strogimi očmi javnosti in potrošnikov, se bomo potrudili, da ga bomo opravili dobro. Dovolj možnosti imamo za to in ne nazadnje tudi zgodovinsko priložnost," je na današnji tiskovni konferenci dodal Jordan Kocjančič, predsednik uprave Avtotehne.