O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami TOPG - Totra Plastika

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 19. septembra 2001 sprejela odločbo, da se z dnem 20. september 2001, zaradi varstva interesov investitorjev, začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako TOPG, izdajatelja Totra Plastika, d. d., Trpinčeva 39, Ljubljana, ki so uvrščene na prosti trg borze.

Delničarji izdajatelja so na 6. skupščini 17. septembra 2001 sprejeli sklep o umiku delnic TOPG z organiziranega trga. Začasna zaustavitev trgovanja bo trajala predvidoma do ustrezne obravnave izključitve delnic TOPG iz trgovanja na prostem trgu.