O-STA

Avtotehna je lani prigospodarila dobrih 325 milijonov tolarjev dobička

Skupina Avtotehna d.d. je na današnji skupščini delničarjev lastnikom predstavila prenovljeno vizijo in poslanstvo družbe. Glede na to, da je Avtotehna v minulih dneh objavila prevzeme računalniških podjetij HPC in PCX Computers, so njeni delničarji tudi na skupščini občutili zadovoljstvo, ki ga ni prineslo le dobrih 325 milijonov tolarjev v minulem poslovnem letu prigospodarjenega dobička, ampak tudi odločnost vodstva, da v prihodnosti nadgradi poslovno uspešnost tudi s prenovo in koncentracijo perspektivnih dejavnosti. Zaradi bistvenih sprememb na področju uvoza in distribucije računalniške opreme je Avtotehna letos v Sloveniji prevzela iniciativo na tem področju. Zaradi tega bo svoj prihodek od dejavnosti na področju računalniške in biro opreme od lanskega četrtinskega deleža povečala na skoraj polovičnega v tem poslovnem letu. Ker gre za eno od najhitreje rastočih dejavnosti v svetovnem merilu, je poslovna priložnost za uveljavljanje na tem področju v Avtotehni velika. Delež prihodkov od avtomobilske dejavnosti pa se bo v družbi ustalil približno pri tretjini deleža glede na skupno v skupini ustvarjene prihodke.

Dinamičnost Avtotehne, v kateri so lani poslovala podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem, v BiH, v Nemčiji in v ZR Jugoslaviji, je ena od bistvenih komparativnih prednosti skupine. Omogoča tudi selekcioniranje dobrih in slabih programov. Tako so se v skupini v preteklih letih precej ukvarjali s spodbujanjem dobrih in perspektivnih programov in s saniranjem nekaterih, ki so potrebovali tako znanje kot kapital, pa tudi druge storitve, ki so jih razvili v skupini Avtotehna. Kljub naložbam, ki so jih uresničili v poslovnem letu 2000, je za dobiček v skupini Avtotehna ostalo dobrih 325 milijonov tolarjev. Vendar pa so se delničarji na današnji skupščini strinjali, da ostane v celoti nerazporejen. Uprava je namreč pripravila predlog, po katerem so 600 tolarjev dividende na delnico razdelili iz nerazporejenega dobička iz prejšnjih let. Delničarji Avtotehne so tako na današnji skupščini potrdili razdelitev 160 milijonov tolarjev za dividende.

Sicer pa je skupščina Avtotehne danes prvič potekala v znamenju lani spremenjene lastniške strukture, ko je največji posamezni lastnik poslovnega sistema postala Probanka in posledično je predsednica njene uprave, mag. Romana Pajenk, že nekaj mesecev tudi predsednica Avtotehninega nadzornega sveta. Na skupščini je bil izvoljen nov član Nadzornega sveta, Milan Vergan, glavni direktor OMV Istrabenz Koper.

"Poleg novega razvojnega ciklusa, ki smo ga zastavili predvsem na področju koncentracije informacijske tehnologije, najprej v Sloveniji, v naslednjih letih pa še v nekaterih drugih državah, je tudi zaključek postopkov v zvezi z izvedeno lastniško preobrazbo Avtotehni prinesel precejšnje olajšanje. Stopili smo namreč v obdobje, ko se bomo prvenstveno lahko ukvarjali s tistimi posli, ki jih tudi najbolje obvladujemo," je delničarjem poročal predsednik uprave Avtotehne d.d., Jordan Kocjančič. Na skupščini je predstavil prenovljeno vizijo družbe, ki se usmerja v oblikovanje sodobnega, racionalno organiziranega koncerna, ki zaradi izkoriščanja notranjih potencialov dosega boljše rezultate na trgu. K temu je dodal tudi temeljno poslanstvo Avtotehne, ki ga management in zaposleni vidijo v izkoriščanju komparativnih prednosti v dejavnostih in na trgih, ki jih v poslovnem sistemu tudi najbolje poznajo. "Pravzaprav v Avtotehni začenjamo novi razvojni ciklus," je po predstavitvi temeljnih elementov poslovanja Avtotehne v letu 2000 danes na skupščini dejal predsednik njene uprave, Jordan Kocjančič. Sicer pa so delničarji tega poslovnega sistema na današnji skupščini potrdili vse predlagane sklepe.