O-STA

Začetek trgovanja z obveznicami NLB, d.d. z oznako NLB5

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je 17. septembra 2001 sprejel odločbo o sprejemu obveznic 3. emisije na ime izdajatelja NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Ljubljana v borzno kotacijo.

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za trgovanje z vrednostnim papirjem v borzni kotaciji, bo začetek trgovanja z omenjenimi obveznicami v četrtek, 27.9.2001.

Vsi ostali podatki so razvidni iz prospekta za uvrstitev vrednostnega papirja v kotacijo na borzi in prve strani prospekta, ki je bila objavljena v časniku Delo, 22. septembra 2001.