O-STA

Podpredsednik uprave Multiband Globala za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Senton Kaçaniku bo sodeloval na okrogli mizi na Ekonomskem forumu na Poljskem

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) - Podjetje American Metals Recovery and Recycling, Inc. ("AMRR") (OTC Pink: AMRR), holdinška družba AMR Resources, LLC d/b/a Multiband Global (MBG), enega vodilnih podjetij na področju informacijske tehnologije in vseh delov življenskega kroga omrežij, je danes sporočilo, da bo podpredsednik uprave za Evropo, Bližnji vzhod in Afriko Senton Kaçaniku nastopil na okrogli mizi na 31. poljskem Ekonomskem forumu v sredo, 7. septembra.

Kacaniku bo govoril o 5G in širokopasovni infrastrukturi v okviru strategij pametne specializacije v Evropi. Na panelu se mu bo pridružila Biljana Sćepanović, ministrica za znanost in tehnološki razvoj Črne gore, Siniša Marčić, višji strokovnjak za naložbe v kadre v Svetu za regionalno sodelovanje Bosne in Hercegovine, pa bo dogodek moderiral.

Ekonomski forum je največja konferenca v Srednji in Vzhodni Evropi, na kateri se sreča več kot 4000 vodilnih predstavnikov podjetij in vlad z vsega sveta za razprave o aktualnih vprašanjih. Konferenca poteka od 6. do 9. septembra v hotelu Gołębiewski v Karpaczu na Poljskem. Tema letošnje konference je Evropa pred novimi izzivi.

Senton Kacaniku je dejal: "Internet ni več luksuz, je temelj gospodarske rasti. Tehnologija 5G je temelj prihodnosti, za katero si prizadevamo, in delovnih mest, na katera se pripravljamo. Večina delovnih mest prihodnosti še ne obstaja. Številna bodo ustvarjena s tehnologijo 5G in mestnimi omrežji Wi-Fi Mesh, saj bodo omogočila internet stvari. V podjetju Multiband Global smo osredotočeni na to, da komunikacije pripeljemo v ospredje politike gospodarskega razvoja na celotnem območju Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike."

Predsednik uprave in generalni direktor družbe AMRR James Frinzi je dodal: "Ponosni smo, da je Senton v naši ekipi in da zastopa družbo Multiband Global na tem pomembnem dogodku. Njegova strast do rasti v regiji Evropa, Bližnji vzhod in Afrika bo podjetju MBG omogočila širitev ne le v regiji, temveč tudi zunaj nje. Sentonovo znanje o telekomunikacijah bo moč videti na poljski gospodarski konferenci, kar bo povečalo prepoznavnost podjetja MBG v tem delu sveta."

O podjetju American Metals Recycling and Recovery

AMRR je holdinška družba podjetja AMR Resources, LLC d/b/a Multiband Global, enega vodilnih podjetij na področju informacijske tehnologije in vseh faz delovanja omrežij. Podjetje ima logistiko, sisteme storitev na terenu in globalno bazo tehnikov. Podjetje Multiband Global je specializirano za telekomunikacije velikega obsega, načrtovanje in inženiring sistemov/omrežij, sisteme požarne in življenjske varnosti, nizkonapetostne kable, elektronsko varnost, avdiovizualne storitve, storitve namestitve, recikliranje elektronskih odpadkov in uničevanje podatkov. Med njegovimi strankami so podjetja s področja tehnologije, komunikacij, zdravstva, športne zabave in vlade.

Izjave o prihodnosti

To sporočilo za javnost vsebuje nekatere "izjave o prihodnosti", ki vključujejo tveganja in negotovosti. Te izjave se nanašajo na prihodnje dogodke ali našo prihodnjo finančno uspešnost in odražajo naša trenutna pričakovanja glede možnih prihodnjih rezultatov poslovanja, uspešnosti in dosežkov. Kjer koli je bilo mogoče, je družba poskušala te v prihodnost usmerjene izjave opredeliti z uporabo besed, kot so "predvidevati", "verjeti", "ocenjevati", "pričakovati", "načrtovati", "nameravati" in podobnih izrazov. Te izjave odražajo naša trenutna prepričanja in temeljijo na informacijah, ki so nam trenutno na voljo. Zato so te izjave podvržene določenim tveganjem, negotovostim in nepredvidenim dogodkom, zaradi katerih se lahko naši dejanski rezultati, poslovanje ali dosežki bistveno razlikujejo od tistih, ki so izraženi v takšnih izjavah ali na katere te nakazujejo. Poleg tega se določbe o varnem pristanu iz Zakona o vrednostnih papirjih in borzi iz leta 1934, kakor je bil spremenjen ("Zakon o borzi"), morda ne bodo uporabljale za izdajatelja, ki izdaja delnice nizkih vrednosti ali za katerega ne veljajo zahteve za poročanje iz členov 13(a) ali 15(d) Zakona o borzi. Te izjave se nanašajo samo na datum tega sporočila za javnost. Dejanski rezultati se lahko zaradi različnih pomembnih dejavnikov bistveno razlikujejo od tistih, ki jih nakazujejo te izjave, usmerjene v prihodnost. Družba ne prevzema nikakršne obveznosti, da bo posodobila katerekoli izjave o prihodnosti zaradi dogodkov ali okoliščin po datumu tega sporočila za javnost, razen če to zahteva veljavna zvezna zakonodaja.

Za ogled originalne verzije na businesswire.com obiščite https://www.businesswire.com/news/home/20220906005849/en/

Kontakti

Za več informacij:
Samantha Sondrup

podpredsednica uprave in vodja osebja
866-365-0620

Samantha.sondrup@multibandglobal.com

PCG Advisory
Chuck Harbey

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.646-863-6341
charbey@pcgadvisory.com

Vir: American Metals Recovery and Recycling, Inc.