O-STA

Satellogic podpisal triletni sporazum z albansko vlado za dostop do namenske satelitske konstelacije

Satellogicov model "konstelacija kot storitev" bo pospešil sodelovanje Albanije v novem vesoljskem gospodarstvu in zagotovil edinstveno poznavanje situacije po vsej državi.

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)-- Podjetje Satellogic Inc. (NASDAQ: SATL), vodilno na področju zbiranja podatkov opazovanja Zemlje (EO) s ločljivostjo manj kot enega metra, je danes sporočilo, da je z albansko vlado sklenilo triletni sporazum o razvoju namenske satelitske konstelacije. Ta edinstven program izhaja iz Satellogicovega modela "konstelacija kot storitev" in bo Albaniji zagotovil odzivne zmogljivosti satelitskih posnetkov na njenem suverenem ozemlju.

Satellogicova edinstvena ponudba omogoča občinskim, državnim in nacionalnim oblastem, da upravljajo floto satelitov nad določenim interesnim območjem in razvijejo program za slikanje z Zemlje z neprimerljivo frekvenco, ločljivostjo in stroški. Satellogic bo Albaniji omogočil reševanje perečih vprašanj, ki vključujejo upravljanje kmetijstva, nezakonite pridelke, nezakonite gradbene dejavnosti, upravljanje prometa, spremljanje požarov v naravi, varovanje meja in spremljanje okolja, in to z visokokakovostnimi posnetki po vsej državi in po ugodni ceni.

Albanija bo imela prednostni dostop do dveh satelitov z imenoma "Albania-1" in "Albania-2", ki naj bi se pridružila floti družbe Satellogic ob njeni prihodnji izstrelitvi satelitov s podjetjem SpaceX.

"Z namensko satelitsko konstelacijo bo Satellogic pospešil sodelovanje Albanije v novem vesoljskem gospodarstvu. Poleg tega bodo ti sateliti z najboljšimi podatki iz vesolja zagotavljali neprekosljivo ozaveščenost o razmerah po vsej državi," je dejal Emiliano Kargieman, izvršni direktor in soustanovitelj podjetja Satellogic. "Albanija si prizadeva razviti svojo vključenost v vesoljsko skupnost z izkoriščanjem moči satelitskih posnetkov visoke ločljivosti, zato smo navdušeni nad priložnostjo, da lahko podpremo ambicije države in njene dolžnosti kot članice Nata."

Prek Satellogicove infrastrukture v oblaku bo Albanija imela dostop do odzivnega izvajanja nalog, analize ter razširjanja kritičnih vpogledov in informacij. Satellogic bo omogočil usposabljanje strokovnjakov v albanski vladi za daljinsko zaznavanje, ki bodo pomagali pri analizi in razširjanju satelitskih izdelkov različnim ministrstvom v državi ter gradili zmogljivosti albanskega vesoljskega gospodarstva.

Današnja novica sledi nedavni napovedi podjetja Satallogic o pogodbi za spremljanje vseh podnacionalnih zavarovanih območij na planetu v okviru novega programa GREEN+ Jurisdictional Programme. V okviru te pogodbe bo Satellogic do leta 2025 zbiral satelitske posnetke visoke ločljivosti nad vsemi gozdovi na Zemlji, kar bo posameznikom in organizacijam omogočilo natančno spremljanje skladnosti jurisdikcij podpisnic z namenom preprečevanja krčenja gozdov.

O podjetju Satellogic

Podjetje Satellogic (NASDAQ:SATL), ki sta ga leta 2010 ustanovila Emiliano Kargieman in Gerardo Richarte, je prvo vertikalno integrirano geoprostorsko podjetje, ki z vpogledom v planetarno območje omogoča doseganje resničnih rezultatov. Satellogic ustvarja in nenehno izboljšuje prvo razširljivo, popolnoma avtomatizirano platformo za daljinsko opazovanje z možnostjo ponovnega kartiranja celotnega planeta z visoko frekvenco in visoko ločljivostjo ter strankam zagotavlja dostopne in cenovno ugodne rešitve.

Satellogicovo poslanstvo je demokratizirati dostop do geoprostorskih podatkov slik visoke ločljivosti in analitike prek svoje informacijske platforme ter tako pomagati pri reševanju najbolj perečih svetovnih problemov, vključno s podnebnimi spremembami, oskrbo z energijo in zanesljivo preskrbo s hrano. Satellogic s svojo patentirano tehnologijo za slikanje Zemlje sprošča moč daljinskega opazovanja in zagotavlja visokokakovostne informacije o planetu po najnižjih stroških v panogi.

Z več kot desetletjem izkušenj v vesolju ima Satellogic preizkušeno tehnologijo in dobre rezultate pri pošiljanju satelitov v orbito in podatkov visoke ločljivosti strankam po pravi ceni.

Če želite izvedeti več, obiščite: https://satellogic.com/investors/

V prihodnost usmerjene izjave

Sporočilo za javnost vsebuje "izjave o prihodnosti" v smislu ameriške zvezne zakonodaje o vrednostnih papirjih. Besede "pričakujemo", "verjamemo", "nadaljujemo", "lahko", "ocenjujemo", "nameravamo", "morda", "načrtujemo", "možno", "potencialno", "predvidevamo", "projektiramo", "naj", "bi" in podobni izrazi lahko označujejo izjave, usmerjene v prihodnost, vendar odsotnost teh besed ne pomeni, da izjava ni usmerjena v prihodnost. Te v prihodnost usmerjene izjave temeljijo na trenutnih pričakovanjih in prepričanjih podjetja Satellogic glede prihodnjega razvoja in njegovih morebitnih učinkov na podjetje Satellogic ter vključujejo izjave o strategijah podjetja Satellogic, prihodnjih priložnostih podjetja Satellogic ter komercialni in vladni uporabi tehnologije podjetja Satellogic. V prihodnost usmerjene izjave so napovedi, projekcije in druge izjave o prihodnjih dogodkih, ki temeljijo na trenutnih pričakovanjih in predpostavkah ter so zato podvržene tveganjem in negotovostim. Izjave temeljijo na različnih predpostavkah, ki so ali niso navedene v tem sporočilu za javnost. Izjave o prihodnosti so podane le za ponazoritev in niso namenjene kot jamstvo, zagotovilo, napoved ali dokončna izjava o dejstvu ali verjetnosti ter se nanje vlagatelj ne sme zanašati kot nanje. Dejanske dogodke in okoliščine je težko ali nemogoče napovedati in se bodo razlikovali od predpostavk. Na številne dejanske dogodke in okoliščine podjetje Satellogic ne more vplivati. Številni dejavniki lahko povzročijo, da se bodo dejanski prihodnji dogodki bistveno razlikovali od vnaprejšnjih izjav podanih v tem sporočilu za javnost, med drugim (i) zmožnost podjetja Satellogic, da razširi svojo konstelacijo in to stori v predvidenem časovnem okviru podjetja Satellogic, (ii) zmožnost podjetja Satellogic, da še naprej izpolnjuje pričakovanja glede kakovosti slike, da še naprej izboljšuje zmogljivosti svojega omrežja satelitov in da še naprej ponuja vrhunsko ekonomiko enote, (iii) sposobnost podjetja Satellogic, da postane oz. ostane vodilna v panogi, (iv) število komercialnih aplikacij za Satellogicove izdelke in storitve, (v) Satellogicova sposobnost, da se loti vseh komercialnih aplikacij za satelitske posnetke, spremembe v konkurenčnih in zelo reguliranih panogah, v katerih deluje Satellogic, razlike v uspešnosti poslovanja med konkurenti ter spremembe zakonov in predpisov, ki vplivajo na poslovanje podjetja Satellogic, (vi) sposobnost izvajanja poslovnih načrtov, napovedi in drugih pričakovanj ter odkrivanja in uresničevanja dodatnih priložnosti, (vii) tveganje upada na področju komercialnih storitev izstrelitve, satelitov in vesoljskih plovil, (viii) tveganje, da podjetje Satellogic ter njegovi sedanji in prihodnji sodelavci ne morejo uspešno razviti in komercializirati izdelkov ali storitev podjetja Satellogic, (ix) tveganje, da tretji dobavitelji in proizvajalci ne bodo mogli v celoti in pravočasno izpolniti svojih obveznosti, (x) tveganje odgovornosti za izdelke ali regulativnih tožb ali postopkov v zvezi z izdelki in storitvami podjetja Satellogic ter (xi) tveganje, da podjetje Satellogic ne bo moglo zavarovati ali zaščititi svoje intelektualne lastnine. Zgornji seznam dejavnikov ni izčrpen. Zgoraj navedene dejavnike ter druga tveganja in negotovosti, opisane v razdelku "Dejavniki tveganja" v letnem poročilu družbe Satellogic na obrazcu 20-F in drugih dokumentih, ki jih je ali jih bo podjetje Satellogic občasno predložilo Komisiji za vrednostne papirje in borzo, je treba skrbno preučiti. Ti dokumenti opredeljujejo in obravnavajo druga pomembna tveganja in negotovosti, zaradi katerih se lahko dejanski dogodki in rezultati bistveno razlikujejo od tistih, ki so navedeni v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Izjave, usmerjene v prihodnost, se nanašajo samo na datum, ko so bile dane. Bralce opozarjamo, naj se ne zanašajo pretirano na izjave o prihodnosti, pri čemer podjetje Satellogic ne prevzema nobene obveznosti in ne namerava posodobiti ali popraviti teh izjav o prihodnosti zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali kako drugače. Podjetje Satellogic ne more zagotoviti, da bo uresničilo svoja pričakovanja.

Izvirnik je na voljo na businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220928006119/en/

Kotakti

Odnosi z vlagatelji:
MZ Group

Chris Tyson/Larry Holub
(949) 491-8235

SATL@mzgroup.us

Odnosi z mediji:
Satellogic
pr@satellogic.com

Veljavna verzija sporočila je izvirno besedilo, ki je napisano v izvirnem jeziku. Prevodi so na voljo le v pomoč in jih je potrebno primerjati z izvirnikom, ki je edina verzija besedila, ki ima lahko pravne posledice.