O-STA

Večina Slovencev podpira igralništvo

Telefonska raziskava javnega mnenja, s pomočjo katere v novogoriškem Hitu že nekaj let zapored ugotavljajo odnos Slovencev do igralništva, kaže pozitivne rezultate. Primerjalna raziskava, s katero so letos zajeli 1075 vprašanih, je med drugim pokazala, da je kar 76 % vprašanih Slovencev mnenja, da je igralniško zabaviščna dejavnost priložnost za razvoj slovenskega turizma.

Največjo naklonjenost igralništvu kažejo vprašani z območij Obale (90 %), Severne Primorske (85 %) in Kranjske Gore (89 %), torej območij z igralnicami. Raziskava kaže, da je odnos boljši tam, kjer je poznavanje igralniške dejavnosti večje in da večina anketirancev povezuje ponudbo iger na srečo s hotelsko, gostinsko in ponudbo zabave (79 – 88 %). Večina Slovencev, ne glede na območje, tudi meni, da igralnice niso namenjene samo tujcem.

Zanimivo je tudi dejstvo, da več kot tri četrtine vprašanih pozitivno ocenjuje gospodarsko vlogo igralništva. Vprašani, ne glede na območje anketiranja, so večinoma poudarili vlogo delniške družbe HIT za razvoj Goriške, pa tudi Slovenije nasploh.

Tudi rezultati o prepoznavnosti podjetja HIT so v splošnem pozitivni. Raziskava je pokazala, da največ vprašanih (45 %, to je 7 % več kot lani) ob besedi »igralništvo« najprej pomisli na delniško družbo HIT iz Nove Gorice, kar 93 % pa to podjetje pozna, čeprav je Hitove igralnice obiskalo le 16 % vprašanih. Približno tretjina anketirancev pozna Hitove razvojne projekte v tujini, med vprašanimi na Goriškem pa je takih kar 83 %. Raziskava, ki jo je tudi letos opravil CATI Center iz Ljubljane, je tudi pokazala, da vprašani, zlasti na Goriškem (66 %), večinoma podpirajo prizadevanja za znižanje davkov v igralniški dejavnosti.