O-STA

Izključitev delnic PM2N Pomurske investicijske družbe 2, d.d.

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 25. septembra 2001 sprejela odločbo o začasni zaustavitvi trgovanja z rednimi delnicami z oznako PM2N, izdajatelja POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA 2, d.d., Murska Sobota, Slovenska ulica 41, na prostem trgu borze.

Na podlagi prejema odločbe KDD dne 4. oktobra 2001, s katero so bile 28. septembra 2001 delnice z oznako PM2N izbrisane iz centralnega registra KDD, bodo z 8. oktobrom 2001 te delnice izključene iz trgovanja na prostem trgu borze.