O-STA

Zdravstvena zavarovanja za doplačila odslej tudi po internetu

Polico za prostovoljno zdravstveno zavarovanje za doplačila bo odslej možno naročiti tudi po internetu. VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z. namreč z današnjim dnem na svoji spletni strani http://www.vzajemna.si ponuja možnost, da vse potrebne informacije za sklenitev zavarovanja zavarovanci posredujejo v elektronski obliki.

Naročilo za sklenitev tega zavarovanja preko interneta je enostavno. V vprašalnik je potrebno vpisati svoje osebne podatke in številko obstoječega obveznega zavarovanja, ki je navedena na kartici zdravstvenega zavarovanja. Opredeliti je potrebno, ali prostovoljno zavarovanje sklepamo le zase ali morda tudi za drugo osebo (na primer za zakonskega partnerja ali za otroka) ter navesti najbližjo poslovno enoto Vzajemne. Prav tako je mogoče izbirati med mesečnim ali letnim plačevanjem premije ter načinom poravnave obveznosti preko položnice ali trajnika.

Na podlagi prejetega izpolnjenega vprašalnika na Vzajemni v roku treh delovnih dni pripravijo ponudbo, s katero je mogoče skleniti prostovoljno zdravstveno zavarovanje za doplačila, ki jo zavarovanec prejme na domači naslov. Podpisan prvi in drugi izvod ponudbe je potrebno vrniti na Vzajemno, tretji izvod pa zavarovanec obdrži sam. Na podlagi posredovanih podatkov in podpisane ponudbe na Vzajemni sklenejo zavarovalno polico, ki jo prav tako pošljejo na domači naslov.

Sistem zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji je urejen tako, da del stroškov zdravstvenih storitev pokrije obvezno zdravstveno zavarovanje, razliko do celotne vrednosti zdravstvenih storitev pa morajo zavarovanci plačati sami. Stroškom za doplačilo zdravstvenih storitev, ki so lahko zelo visoki, se je mogoče izogniti s sklenitvijo prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za doplačila pri Vzajemni zdravstveni zavarovalnici, s čimer je zagotovljeno, da bo razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev namesto zavarovanca krila zavarovalnica. Pot do sklenitve zavarovanja je odslej z možnostjo naročanja police preko interneta zelo olajšana.