O-STA

Izključitev delnic Dolenjske banke, d. d., Novo mesto iz borzne kotacije

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana dne 12. oktobra 2001 sprejel odločbo, s katero se s 15. oktobrom 2001 iz borzne kotacije izključijo delnice z oznako DOBR izdajatelja Dolenjska banka, d. d., Novo mesto, Seidlova cesta 3.

Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo zaustavljeno z 2. oktobrom 2001 zaradi izvedbe postopka pripojitve družb Dolenjska banka, d. d, Novo mesto, Pomurska banka, d. d., Murska Sobota, ter Banka Velenje, d. d., Velenje k družbi Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana. Navedena pripojitev je bila 1. oktobra 2001 vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, s čimer so prevzete družbe prenehale obstajati kot pravne osebe, njihovi delničarji pa so z 12. oktobrom 2001 prejeli ustrezno število delnic prevzemne družbe.

Zaradi navedene zamenjave so bile delnice z oznako DOBR dne 12. oktobra 2001 izbrisane iz centralnega registra KDD.