O-STA

2. mednarodna konferenca Telekomunikacije 2001

Za boljši poslovni uspeh v telekomunikacijah

V ponedeljek, 5. novembra, se bo v Portorožu pričela že druga dvodnevna mednarodna konferenca Telekomunikacije 2001 (www.telekomunikacije.org) s podnaslovom "Nove poslovne priložnosti", ki jo prireja revija Mobinet. Že na lanski, prvi konferenci se je pokazalo, da je bilo zanimanje javnosti veliko, saj se je konference udeležilo okoli 210 obiskovalcev, letos pa jih pričakujemo še več. (uvod)

V dveh dneh se bo zvrstilo okoli štirideset predavanj, na katerih bodo udeleženci pridobili vpogled v najrazličnejša področja telekomunikacijskih tehnologij. Nekakšna rdeča nit lanske konference je bila skrb za uporabnike, letošnja pa bo vsebinsko obarvana s temami, zanimivimi predvsem za podjetja in poslovne uporabnike, ki bodo spoznali, katere so nove strateške usmeritve telekomunikacijske panoge, in pridobili pomembne informacije, pomembne pri poslovnem odločanju.

Kaj je novega v telekomunikacijah

Letos se je na področju telekomunikacij zgodilo veliko novega, saj je ta panoga zaradi liberalizacije telekomunikacijskih storitev postala bolj dinamična. Pojavili so se številni novi ponudniki, slovenska telekomunikacijska podjetja so se začela vračati na trge bivše Jugoslavije, ponudniki telekomunikacij se še bolj intenzivno osredotočajo na ponujanje novih, boljših in obsežnejših vsebin in storitev, s katerimi želijo privabiti uporabnike. Posledica vseh teh sprememb pa je tudi vse večja kompleksnost reševanja telekomunikacij v podjetjih. Zato želi konferenca Telekomunikacije 2001 udeležencem odkriti, kako se čim bolje znajti v novem, vse bolj dinamičnem telekomunikacijskem okolju in kakšne so nove poslovne priložnosti.
Novost letošnje konference je seminar z naslovom »Nova dogajanja na telekomunikacijskih trgih«, ki bo s poslovnega zornega kota osvetlil pregled razvoja trgov. Na predavanjih v okviru omenjenega seminarja bodo udeleženci celovito in sistematično spoznali novosti s telekomunikacijskega področja. Predstavili se bodo novi ponudniki v Sloveniji. Seznanili se bodo o tem, kateri slovenski ponudniki bodo širili svojo dejavnost na trge Jadranske regije in kdo so novi ponudniki na teh trgih. Spoznali bodo nove telekomunikacijske storitve in rešitve, njihove glavne prednosti in kakšna je dodana poslovna vrednost uporabe telekomunikacijskih storitev in rešitev. Pridobili bodo lahko tudi informacije o tem, kako pristopiti k prenovi telekomunikacij.

Nekaj namigov iz vsebine konference

Udeleženci se bodo seznanili z različnimi strategijami, ki lahko podjetjem omogočijo, da postanejo bolj učinkovita in fleksibilna. Na primer: strategija povezovanja podjetij v mrežo, ki jim omogoči sodelovanje in partnerstva za skupno ustvarjanje vrednosti. Predavatelji bodo obiskovalce seznanili tudi z možnostjo, kako ta podjetja povezati v enovito omrežje. Predstavljena bo namreč izgradnja poslovnega omrežja prek zasebnega omrežja operaterja. Za uspeh podjetja je pomembno tudi poznavanje poslovnih, tehnoloških in organizacijskih vidikov vpeljave mobilnih rešitev. Zato bodo udeleženci spoznali dejavnike, na katere se morajo osredotočiti pri ocenjevanju primernosti uvedbe mobilnih tehnologij v posamezne poslovne procese.

Razvoj informacijsko-telekomunikacijskih tehnologij zahteva vedno večja vlaganja, ki zahtevajo vse višje dobičke. Te pa komunikacijski operaterji dosegajo s povezovanji in združevanji. Zato bodo na konferenci predstavljene tudi možnosti, kako lahko podjetja izkoristijo nove tehnologije za povečanje povračil naložb in ustvarjanje večjih dobičkov, ne le da nenehno dodajajo nove stroške. Predstavljene bodo tudi možnosti, kako vse je mogoče uporabiti mobilno tehnologijo, saj so možnosti dosti širše kot le za prenos glasu. Novi gonilniki prihodkov mobilnih operaterjev postajajo predvsem neglasovne storitve oziroma tako imenovani mobilni internet. V strokovni javnosti se govori o m-vsem, ki vključuje m-prodajo, m-informacije, m-bančništvo, m-zabavo in podobno. Boj med ponudniki storitev tako pomeni nadzor nad čim večjim odstotkom uporabnikovih izdatkov za mobilne komunikacije.

Predavatelji bodo razkrili nekatere nove poslovne priložnosti na področju razvoja povsod navzočih mobilnih aplikacij. Gre predvsem za aplikacije, ki bi omogočale skrb, kontaktni menedžment in določanje lokacije. Primerne pa so predvsem v policiji, gasilstvu in v reševalnih postajah. Predstavljena bo tudi ena od možnosti, kako se lahko telekomunikacijskemu trgu priključijo tudi igralci brez licence za uporabo radijskega frekvenčnega spektra. Gre za virtualne mobilne omrežne operaterje, ki ponujajo mobilne naročnine in storitve klicev.

Nekaj pozornosti bo na konferenci namenjeno tudi kabelskim komunikacijskim omrežjem v Sloveniji, ki so v fazi pomembnega preoblikovanja tako po organizacijski kot po tehnični strani. Tudi ta platforma omogoča uvedbo novih storitev.

Spoznali bodo možnosti za povečanje zmogljivosti sistemov in varnosti podatkov zaradi vse večjih zahtev po informacijah. Seznanili se bodo tudi z nekaterimi politikami in metodami obračunavanja podatkov, ki morajo zadostiti predvsem zahtevam po učinkovitosti in preprostosti, samodejnosti, točnosti in transparentnosti z vidika uporabnikov.
Predstavniki Ministrstva za informacijsko družbo bodo opisali tudi vlogo države v informacijski družbi. Udeleženci bodo spoznali tudi, kakšna je vloga vlade v informacijski družbi, ki je pogosto tema razprav v Evropi. Treba je namreč najti stopnjo, do katere mere lahko vlada regulira informacijsko družbo, da bo primerno za vse strani. Prevelika regulativa bi lahko uničila inventivnost v industriji, premajhna pa bi lahko vodila do mrtve točke na trgu. Zato bodo predstavljeni različni tipi regulacije.

O telekomunikacijah tudi kritično

Pričakujemo lahko tudi marsikateri kritičen pogled na slovenski telekomunikacijski trg s strani predavateljev. Ti bodo poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, čemu služi občasno pretirano posodabljanje tehnologije, ki je za večino uporabnikov odvečna. Dokler uporabnikom ne bo ponujeno dovolj uporabnih vsebin, je vprašanje, ali bodo sledili posodabljanju telekomunikacijske opreme. In kako je s konkurenčnostjo, ki naj bi odpravila monopole, ki pa jih znova ustvarjajo veliki. Ceno plačujejo uporabniki telekomunikacijskih storitev, ki jih operaterji silijo v neprestano modernizacijo kljub temu, da uporabniki nimajo na voljo dovolj vsebine. Ali to pomeni, da se bo naraščanje mobilnih naročnikov začelo zmanjševati proti koncu letošnjega leta? Zanimiva pa bo tudi okrogla miza z naslovom "Preko telekomunikacijskih storitev do boljše konkurenčne sposobnosti".

Na konferenci bodo sodelovali številni ugledni in priznani slovenski in tuji strokovnjaki s področja telekomunikacij ter predstavniki podjetij in znanstvenih organizacij. Med glavne predavateljske zvezde te konference pa zagotovo sodita Marc Furrer, generalni direktor švicarskega zveznega urada za telekomunikacije OFCOM, in Clive Stanbrook, lastnik odvetniške pisarne Stanbrook&Hooper iz Bruslja.

Novost letošnje konference pa bo pestro obkonferenčno dogajanje oziroma razstavni prostori, kjer bodo nekatera slovenska in tuja podjetja prvič predstavila svoje storitve in izdelke.

Kot zagotavlja Gregor Levič, vodja projekta organizacije konference Telekomunikacije 2001, se bodo izjemno potrudili, da bodo zadovoljili pričakovanja udeležencev, da se bodo na konferenci dobro počutili in pridobili čim več informacij, ki jim bodo pomagale pri poslovanju in usmeritvi podjetij. Vsekakor pa želijo s konferenco prispevati tudi k še hitrejši in učinkovitejši liberalizaciji telekomunikacijskega trga v prihodnje.