O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami TEHG TEHNOUNION, d. d., Ljubljana

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 22. oktobra 2001 sprejela odločbo, da se z istim dnem začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako TEHG izdajatelja Tehnounion, d. d., Ljubljana, Bravničarjeva 11, ki so uvrščene v borzno kotacijo, zaradi varstva interesov investitorjev.

Izdajatelj je namreč borzi tega dne posredoval sporočilo, da ga je podjetje BMW AG 19. oktobra 2001 obvestilo, da izdajateljevi hčerinski družbi Tehnounion Avto, d.o.o., Ljubljana ne bo podaljšalo uvozniške pogodbe, ki je sklenjena do 31. decembra 2001.

Uprava borze je na podlagi obvestila izdajatelja sprejela odločitev, da se trgovanje z delnicami z oznako TEHG začasno zaustavi do ustreznega javnega razkritja navedene informacije.