O-STA

POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d. – začetek trgovanja

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 17. oktobra 2001 sprejela odločbo o sprejemu 22.967.400 navadnih delnic na ime družbe POOBLAŠČENA POMURSKA INVESTICIJSKA DRUŽBA d.d., Murska Sobota, Slovenska 41, s skrajšano oznako PPIR, v skupni nominalni vrednosti 2.296.740.000 SIT, v prosti trg borze.

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za trgovanje z delnicami na prostem trgu Ljubljanske borze, d.d., bo začetek trgovanja z navedenimi delnicami v petek, 26. oktobra 2001.

Vsi ostali podatki o delnicah in izdajatelju so razvidni iz objave prve strani prospekta v Večeru 23. oktobra 2001 in prospekta za sprejem delnic na prosti trg.