O-STA

GBD, d.d., Kranj - začasna izključitev iz poslovanja na borzi

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana, je dne 24. oktobra 2001 sprejela sklep, s katerim je iz poslovanja na borzi začasno izključila borznega člana GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d.d., Kranj, Koroška 33.

Ljubljanska borza, d.d., Ljubljana je namreč 23. oktobra 2001 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero je ta navedenemu borznemu članu začasno prepovedala opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji, razen vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD in izvrševanja nalogov imetnikov za prenos vrednostnih papirjev med računi istega imetnika.

Začasna izključitev borznega člana temelji na tretjem odstavku 204. člena ZTVP-1, ki med drugim določa, da se odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o začasni prepovedi opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji vroči tudi borzi, ki mora borzno posredniško družbo, na katero se prepoved nanaša, izključiti iz članstva na borzi za čas trajanja prepovedi.