O-STA

Marketinški up prihaja iz Merkurja

Društvo za marketing Slovenije je 2. junija v Portorožu podelilo nagrade "marketinški up" za najboljša diplomska in magistrska dela na tem področju, s katerimi želi dvigovati kakovost in povečevati zanimanja ter opozoriti na najboljša diplomska in magistrska dela s področja trženja v Sloveniji. Petčlanska strokovna komisija je nagrado marketinški up za najboljše magistrsko delo podelila Borisu Moškotelcu, pomočniku izvršnega direktorja področja marketing, kadri in pravo v Merkur Group, odgovornemu za trženjske raziskave.

V utemeljitvi nagrade za magistrsko delo z naslovom Odnos med zadovoljstvom, zvestobo in predanostjo odjemalcev je strokovna žirija med drugim zapisala, da delo obravnava pomembno vprašanje o odnosu med zadovoljstvom, zvestobo in predanostjo odjemalcev. "Čeprav je o zadovoljstvu in zvestobi kupcev napisane že veliko literature, magistrsko delo obstoječe znanje o njunem odnosu inovativno nadgradi z vključitvijo dodatnih spremenljivk v analizo (vpliv alternativ, vpletenosti in ambivalentnosti kot elementi koncepta predanosti) ter predlagani konceptualni model tudi zelo korektno in natančno empirično preveri. Glavni prispevki magistrskega dela so oblikovanje lastnega konceptualnega modela na podlagi pregleda literature ter glavne ugotovitve raziskave, ki kažejo, da odnos med zadovoljstvom in zvestobo ni linearen. Na porabnikovo vedenjsko zvestobo poleg zadovoljstva vplivajo tudi porabnikov odnos do alternativ, ambivalentnost in porabnikova vpletenost."

Merkur, d. d.

Rok Istenič, predstavnik za odnose z javnostmi

Tel.: 04 258 88 02, 041 805 501

E-mail: rok.istenic@merkur.si