O-STA

Argeta skupnost na internetu - priložnost za študente

Droga Kolinska in Študentska sekcija Društva za marketing Slovenije člane in simpatizerje sekcije vabita na natečaj za oblikovanje Argeta skupnosti na internetu.

Družba Droga Kolinska se zaveda, da se je nenehnim spremembam v gospodarskem in družbenem okolju potrebno hitro in učinkovito prilagajati. Pri tem je za nas najpomembnejše sodelovanje s potrošniki, saj le ti osmišljajo osnovno dejavnost podjetja. Za to pa, med drugim, potrebujemo dobro idejo, pogum, strokovno znanje in strast.

Zato smo se s Študentsko sekcijo Društva za marketing Slovenije (ŠS DMS) dogovorili, da med njenimi člani sekcije in simpatizerji izvedemo natečaj za oblikovanje Argeta skupnosti na internetu.

Natečaj se pričenja 8. junija in bo trajal do 15. septembra 2009. Prispela dela bo ocenila komisija v sestavi: Enzo Smrekar, glavni poslovni direktor Skupine Droga Kolinska, Tomaž Arh, direktor sektorja marketing v poslovnem programu Delikatesni namazi v Droga Kolinski ter Maja Makovec Brenčič, predsednica Društva za marketing Slovenije.

"Naš poslovni cilj je, da vzpostavimo dvosmerno komunikacijo z ljubitelji Argete preko sodobnih poti komuniciranja, ki jih nudi uporaba interneta. Zaradi preteklega dobrega sodelovanja z Društvom za marketing Slovenije in njegovo Študentsko sekcijo smo se odločili, da najdemo sveže, neobremenjene ideje in rešitve, s tem pa tudi dobre kadre prav preko ŠS DMS. Naš družbeno odgovorni cilj pa je, da avtorju izbranega projekta nudimo dvanajstmesečno zaposlitev v Droga Kolinski, kjer bo lahko svoj projekt tudi v praksi izvedel," je povedal Tomaž Arh, direktor marketinga poslovnega programa Delikatesni namazi v Droga Kolinski.

Droga Kolinska bo avtorju izbranega projekta ponudila možnost enoletne zaposlitve in s tem priložnost uresničiti projekt v praksi. "Za študente je to odlična priložnost, saj so v današnjem času dobra in zanimiva delovna mesta vse redkejša, prav tako tudi možnost pridobivanja prvih trženjskih izkušenj v takšnem podjetju, kot je Droga Kolinska. Enoletna zaposlitev v trženju velikega podjetja je namreč velika nagrada, pa tudi poseben izziv uresničevanja študentske izvirnosti in kreativnosti v praksi," je ob tem dejala Maja Makovec Brenčič, predsednica Društva za marketing Slovenije.

Razpis je objavljen na spletnih straneh obeh soorganizatorjev: www.drogakolinska.com in www.ssdms.si, kjer bo objavljen tudi nagrajenec. Za sodelujoče v natečaju pa je za vse informacije in pomoč odprt elektronski naslov pri ŠS DMS argeta.drogakolinska@ssdms.si.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatne informacije: Suzana Bagari, direktorica odnosov z javnostmi Skupine Droga Kolinska, suzana.bagari@drogakolinska.com, telefon: (01) 4721 623, 040 457 761 in

Nastja Mulej, vodja odnosov z javnostmi Društva za marketing Slovenije, nastja.mulej@dmslo.si, telefon: 041 540 866