O-STA

Netezza Mantra - Namenska naprava za nadzor in varovanje podatkovnih sistemov

Netezza Mantra zagotavlja revizijo, nadzor, poročanje in detekcijo kraje podatkov na vseh ključnih podatkovnih sistemih podjetja. Netezza Mantra je med vsemi rešitvami za revizijo podatkov najenostavnejša, tako za instalacijo, konfiguracijo kot uporabo. Nadzira aktivnosti na vseh večjih komercialnih podatkovnih bazah, datotečnih sistemih, aplikacijah in operacijskih sistemih.

Mantra ne vpliva na zmogljivost aplikacij, sistemov ali procesov, saj je v omrežje povezana vzporedno. V realnem času nadzira promet po omrežju. S pomočjo patentirane Behavioral Fingerprinting® v realnem času ugotavlja sumljivo obnašanje in sproža alarme in s tem onemogoča nedovoljene aktivnosti. Vgrajena poročila zagotavljajo vpogled v kritične aktivnosti in omogočajo identifikacijo vzrokov dogodkov.

S tem Mantra zagotavlja najvišji nivo usklajenosti z regulatorji zaščite in zasebnosti podatkov.

Ostale prednosti:

  • Avtomatično odkriva uporabo podatkovnih baz in datotečnih sistemov ter kreira/predlaga politike dostopa
  • Klasificira vsebine in zelo hitro locira vse podatkovne baze ter odkrije občutljive podatke v njih.
  • Mantra je med vsemi najhitrejša - spremlja lahko več kot 50.000SQL/s, lahko nadzira veliko število podatkovnih sistemov, administracija je centralizirana in pri vključevanju ne zahteva rekonfiguracije podatkovnih sistemov.
  • Mantra zagotavlja nadzor nad podatkovnimi sistemi v realnem času, kar vključuje tudi napačne prijave uporabnikov, spremembe podatkovnih shem, DDL aktivnosti in eskalacijo privilegijev.
  • Ima široko podporo različnim strukturiranim in nestrukturiranim podatkovnim sistemom, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase, Netezza in datotečnim sistemom na Windows strežnikih ter operacijskim sistemom kot so UNIX, Linux, Windows in Z/OS.
  • Mantra omogoča politiko nadzora z enostavnimi in kompleksnimi pravili preko grafičnega vmesnika, kar zelo olajša samo uvajanje politike nadzora in njeno vzdrževanje.
  • Mantra zajema ves promet, ki se dogaja po omrežju, in ukaze, ki se izvajajo neposredno na Mantra napravi. Zajema vse, tudi kriptirane informacije podatke.

Mantra namensko napravo za nadzor podatkovnih sistemov v regiji zastopa podjetje CRMT d.o.o. Več informacij: www.crmt.si.

Več o CRMT

CRMT d.o.o. je vodilna svetovalna hiša specializirana za uvajanje sistemov za upravljanje poslovanja (CPM), sistemov planiranja, poslovne inteligence (BI), podatkovnega rudarjenja, podatkovnih skladišč (DW), integracije podatkov in upravljanja matičnih podatkov (MDM). Zagotavlja storitve celotnega razvojnega kroga od analize, zasnove, načrtovanja, implementacije in projektnega vodenja, kot tudi projektno in poprojektno podporo. Prednost CRMT izhaja iz širokega in poglobljenega znanja in kompetenc njihovih strokovnjakov, ki zagotavljajo strankam najnaprednejše, zanesljive in konsistentne rezultate na vsakem projektu v predvidenih rokih in znotraj proračuna.

Za dodatne informacije o podjetju CRMT obiščite spletni naslov www.crmt.si.

Več o Netezza

Podjetje Netezza je vodilno podjetje na področju podatkovnega skladiščenja, ki je močno poenostavilo sistem visoko zmogljivih analiz. Netezzina tehnologija omogoča obdelovanje enormnih količin podatkov v neverjetno kratkem času. Danes, ko so podatki ena od najdragocenejših dobrin, pridobijo podjetja, ki uporabljajo Netezzine sisteme, pomembno konkurenčno in operativno prednost. Netezzini sistemi so nepogrešljivi na različnih področjih, kot so npr. digitalni mediji, energija, finančne storitve, državne in znanstvene ustanove, trgovina in telekomunikacije. Podjetje ima sedež v mestu Marlboroughu, v zvezni ameriški državi Massaschussetts, njegove poslovalnice so razprostranjene na vseh kontinentih sveta. Za dodatne informacije o podjetju Netezza obiščite spletni naslov www.netezza.com.