O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami Pivovarne Union, d.d., Ljubljana

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 19. novembra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako PULG, izdajatelja Pivovarna Union, d. d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana, ki so uvrščene v borzo kotacijo, zaradi varstva interesov investitorjev.

Izdajatelj je tega dne pred začetkom trgovanja obvestil borzo, da je od holdinga Interbrew prejel obvestilo o nameri za ponudbo za odkup vseh glasovalnih delnic Pivovarne Union, d.d, Ljubljana, ki še niso v njihovi lasti. Ponudba za odkup naj bi bila v naslednjih 30 dneh naslovljena na vse imetnike teh vrednostnih papirjev in objavljena v skladu z zakonom o prevzemih.

Ker izdajatelj ni zagotovil javne objave navedenih informacij, je borza z namenom zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev sprejela odločbo o začasni zaustavitvi trgovanja z zadevnimi delnicami.Trgovanje z navedenim vrednostnim papirjem bo začasno zaustavljeno do ustrezne javne objave.