O-STA

Sprostitev trgovanja z delnicami Pivovarne Union, d. d., Ljubljana

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 20. novembra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem sprosti dan pred tem zaustavljeno trgovanje z rednimi delnicami z oznako PULG, izdajatelja Pivovarna Union, d. d., Pivovarniška ulica 2, Ljubljana, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Izdajatelj je namreč 20. novembra 2001 v časniku Delo objavil, da je 19. novembra 2001 prejel obvestilo koncerna INTERBREW o nameri za ponudbo za odkup po 15. členu Zakona o prevzemih, pri čemer namerava INTERBREW v roku naslednjih 30 dni ponuditi odkup vseh glasovalnih delnic Pivovarne Union, d.d., ki še niso v njegovi lasti, po ceni 73.000 SIT za delnico.

S tem je prenehal razlog za začasno zaustavitev trgovanja z navedenim vrednostnim papirjem.