O-STA

Probanka je lahko vzor slovenske poslovne uspešnosti

Samo dober mesec potem, ko so v začetku aprila, na tradicionalnem pomladanskem srečanju združenja Manager Slovenije, v Portorožu, Probanko razglasili za ženskam prijazno podjetje v letu 2001, so danes članice sekcije managerk, ki v Združenju sicer odloča o tem laskavem priznanju, obiskale Probanko. Ker je za večino slovenskih managerk bil to tudi prvi obisk v Probanki, niso skrivale zadovoljstva, da so se odločile prav, ko so med sedmimi predlogi za Ženskam prijazno podjetje za leto 2001, izbrale prav Probanko.

Odločitev na osnovi predlogov iz različnih sredin med Mednarodno poslovno šolo Bled, Cestnim podjetjem Maribor, Meblom Jogi Nova Gorica, Orbico Ljubljana, Pekarno Vrhnika, Termami Maribor in Probanko Maribor, za ženskam prijazno podjetje 2001, je bila nadpovprečno zahtevna, toda potem, ko so managerke danes pobliže spoznale organizacijsko in poslovno strukturo Probanke, so postale še bolj prepričane, da so se odločile prav. Ne samo zato, ker je soustanoviteljica in predsednica uprave Probanke, mag. Romana Pajenk, pa tudi ne zato, ker je glavnina zaposlenih v Probanki žensk, ampak zato, ker je nadpovprečni delež žensk v vodilnih strukturah Probanke. Prepričljivi pečat ženskam prijaznega podjetja za leto 2001 je v Probanki viden predvsem v njeni inovativnosti in vpetosti v slovenski poslovni prostor. Prav ženske, sodelavke Probanke so tudi bistveno prispevale k poslovni uspešnosti te finančne institucije, ki se je v desetih letih poslovanja uvrstila že v sredino lestvice slovenskih bančnih hiš, glede na velikost, oziroma obseg poslovanja.

Zanimivo je, da so letos pri Združenju manager desetič zapored podeljevali priznanje za ženskam prijazno podjetje in da ga je Probanka prejela prav ob svoji deseti obletnici, ki jo je proslavila v začetku leta. "To naključje je priznanju, ki ga v naši hiši izjemno cenimo, dalo še nekaj dodatnega čara. Vendar pa se pri snovanju naše prihodnosti in medčloveških odnosov v Probanki ne zanašamo na lovorike, ampak isključno na rezultate, ki jih dosegamo in na zadovoljstvo tako komitentov, kot sodelavcev z našo Probanko. Zato smo si za letošnje leto, po desetih letih izrazite usmerjenosti navzven, zadali nalogo, da se še izraziteje zazremo vase. Zavedamo se namreč, da je samo banka zadovoljnih sodelavcev lahko banka prijaznih in uspešnih sodelavcev. Zaradi tega je priznanje Ženskam prijazno podjetje za leto 2001 izjemno laskavo priznanje, ki pa nam poleg priznanja za nazaj, prinaša tudi zavezo, da bomo v prihodnosti še boljši in uspešnejši. Tako namreč jemljemo to priznanje v Probanki," je v svojem nagovoru slovenskim managerkam razložila mag. Romana Pajenk, predsednica uprave Probanke.

Slovenske managerke so danes v Mariboru speljale tudi skupščino svoje sekcije pri Združenju Manager, poslušale predavanje o Mreži elektronskih tehnologij in znanja, se pogovarjače z Ido Malcijan, prvo dobitnico priznanja manager leta, na temo življenje in poslovni svet in poslušale tudi predstavitev Probanke - ki jo je s poudarki in dejstvi, zakaj je lahko ta institucija ženskam prijazno podjetje za leto 2001, pripravila njena predsednica uprave, mag. Romana Pajenk. Svoj z dogodki natrpan delovni dan v Mariboru so slovenske managerke sklenile v zimskem vrtu poslovne stavbe Probanke, kjer so sodelovale še pri simpatičnem kulturnem dogodku, otvoritvi razstave skulptur, avtorice Irene Kos.

Probanka je s tem kot gostiteljica delovnega srečanja slovenskih managerk, ponovno dokazala, da je priznanje Ženskam prijazno podjetje prišlo v prave roke in da bo temu obeležju dajala ustrezni pomen in vsebino vse do konca letošnjega leta.