O-STA

Gradis, Strojno prometna oprema, d. d., Ljubljana – umik delnic GSLG iz prostega trga

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 26. novembra 2001 sprejela odločbo, s katero se delnice izdajatelja Gradis, Strojno prometna oprema, d. d., Šmartinska 32, Ljubljana z oznako GSLG s 27. novembrom 2001 izključijo iz trgovanja na prostem trgu.

Na skupščini izdajatelja dne 21. avgusta 2001 je bil namreč sprejet sklep o umiku delnic iz organiziranega trga, izdajatelj pa je skladno z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev izpolnil vse pogoje za umik navedenih delnic iz organiziranega trga.