O-STA

V Argeta razredu vladata zabava in sproščenost

Izola, 7. december 2009 - V petek, 4. decembra popoldan, so se v prostorih Droge Kolinske v Izoli srečali "dijaki" Argeta razreda in njihovi starši. 30 dijakov, ki so v šolskem letu 2009/2010 prvič sedli v srednješolske klopi, se je srečalo s predstavniki Droge Kolinske, si privoščilo nekaj Argetinih prigrizkov ter se razveselilo Miklavževih daril. Mlade dijake Argeta razreda, ki je nastal kot ideja Istrabenza, je v letošnjem letu pod svoje okrilje sprejela Droga Kolinska. S tem se je zavezala, da jih bo s štipendiranjem podpirala na njihovi 4-letni srednješolski poti in med njimi stkala tudi pristne prijateljske vezi.

Argeta razred združuje 30 dijakov iz slovenske Istre, ki so jih v letu 2008, ko so še obiskovali osnovno šolo, zbrali na podlagi njihove nadarjenosti in potenciala, šolskega uspeha in obšolskih dejavnosti ter socialnega statusa. Cilj komisije, ki je izbrala otroke in ki so jo sestavljali ravnatelji treh največjih primorskih šol, vodja aktiva ravnateljev slovenske Istre, zunanja strokovnjakinja dr. Sonja Pečjak in predstavnici Istrabenza, je bil omogočiti ustrezno šolanje nadarjenim otrokom, za katere bi šolanje sicer predstavljalo večji finančni zalogaj.

O pomenu Argeta razreda za Drogo Kolinsko je član uprave Enzo Smrekar povedal: "V Drogi Kolinski se zavedamo pomena nabiranja znanja in spodbujanja nadarjenosti, zato smo veseli, da lahko nadaljujemo projekt Argeta razred in priskočimo na pomoč mladim, ki so željni znanja in ustvarjanja. Veseli nas, da lahko podpiramo mlade talente in jim s tem omogočimo nadaljevanje izobraževanja ter spodbujamo njihov razvoj."

Droga Kolinska s svojim trajnostno naravnanim delovanjem pomaga ohranjati, razvijati in spodbujati vse, kar vpliva na kakovost življenja. Pri podpiranju mladih poleg spodbujanja vedoželjnosti in ustvarjalnosti dajejo prednost tistim projektom, kjer je izpostavljen zdrav, dejaven in kakovosten način preživljanja prostega časa ter zdravo prehranjevanje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dodatne informacije: Suzana Bagari, direktorica odnosov z javnostmi Skupine Droga Kolinska, suzana.bagari@drogakolinska.com, telefon: (01) 4721 623, 040 457 761