O-STA

Avto Triglav ima status pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO

Želimo vas obvestiti o svečani predaji potrdila o statusu pooblaščenega gospodarskega subjekta AEO Avtu Triglav, ki je bila v petek, 11.12.2009. Avto Triglav je status pridobil 3.7.2009 in ga začel tudi uporabljati. S tem statusom gospodarski subjekt prejme ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi. Avto Triglav se je pridružil zelo ozkemu krogu prejemnikov statusa pooblaščenih gospodarskih subjektov AEO (Authorised Economic Operators ), ki jih je v Sloveniji le dvaindvajset.

Pridobljeni status Avta Triglav AEOF je najvišji med tremi možnimi, saj velja za carinske poenostavitve ter varstvo in varnost. Status pooblaščenega gospodarskega subjekta izhaja iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št.648/2005 o Carinskem zakoniku Skupnosti, ki tudi tako želi izboljšati varnost na zunanjih mejah Skupnosti in hkrati pospešiti pretok blaga s poenostavljenimi postopki in uporabo informacijske tehnologije.

Gospodarski subjekti s statusom AEO so po svetu priznani kot varni in zanesljivi partnerji; pri analizi tveganj prejmejo nižjo stopnjo tveganja v sistemu za analizo tveganja; fizični pregledi in pregledi dokumentov se pri njih izvajajo manj pogosto kot pri ostalih gospodarskih subjektih; ob morebitnem fizičnem pregledu bodo imeli prednost pred ostalimi; podpisi različnih sporazumov o skupnem carinskem sodelovanju jim lahko omogočijo hitrejši postopek tudi na mejah med tretjimi državami; manj zahtev glede podatkov v izstopnih in vstopnih skupnih deklaracijah za imetnike potrdila AEO - varstvo in varnost; ugodnejši položaj pri uporabi poenostavljenih carinskih postopkov.

Na fotografiji direktor Avta Triglav g. Damijan Vuk prejema potrdilo od direktorja Carinskega urada Ljubljana g. Zorana Taljata.

Na fotografiji z leve: Marjan Kovačič (vodja projektov v Avtu Triglav), Denis Perše (višji carinski svetovalec inšpektor), Zoran Taljat (direktor Carinskega urada Ljubljana), Damijan Vuk (direktor Avta Triglav), Primož Juvan (vodja logistike v Avtu Triglav), Barbara Gregorič (pomočnica direktorja za strokovne zadeve, Carinski urad Ljubljana).