O-STA

HIT postaja nosilec turizma v Kranjski Gori

Novogoriški HIT je z nakupom delniške družbe Oniks postal tudi večinski lastnik pomembnejših turističnih kapacitet v Kranjski Gori, s čimer postaja še aktivnejši nosilec turistične ponudbe Kranjske Gore.

Na podlagi sklepa nadzornega sveta delniške družbe HIT, ki je zasedal v četrtek, 22. novembra 2001, je novogoriška družba kupila večinski delež v delniški družbi Oniks, ki ima sedež na Jesenicah, posredno pa s tem podjetja, ki jih je ta delniška družba imela v lasti.

Gre za družbe Kovinar, d. o. o., ki je največji proizvajalec armaturnih mrež v Sloveniji, družbo Kovinar – Gradnje, d. o. o., ki obvladuje področje gradbeništva in gradbeniškega inženiringa, 75 % družbe TTL Kobarid, ki ima v lasti zemljišča in nepremičnine med Kobaridom in mejnim prehodom Robič ter Oniksov pomemben delež v turističnem podjetju HTP Gorenjka, saj je bil Oniks v njem lastnik 40 % kapitala.

Z lastništvom v HTP Gorenjka je HIT, potem ko je ob tej priložnosti neposredno odkupil še 11 % njenih delnic (okoli 9 % je imel že prej) in po pridobitvi dodatnih 20 % lastniškega deleža na osnovi zamenjave delnic s PID-i in skladi, pridobil v Kranjski Gori okoli 500 ležišč (v hotelih Larix in Prisank ter apartmajskem kompleksu Garni) in spremljajoče hotelske zmogljivosti, s čimer si je zagotovil predvsem dodatne nočitvene kapacitete, ki mu jih je sicer primanjkovalo. HIT je tako pridobil tudi igralni salon, ki že peto leto posluje v hotelu Larix. Slednjega namerava povečati in ga vključiti v koncept razvoja HIT ter tako zaokrožiti svojo igralniško ponudbo v Kranjski Gori, tem brez dvoma strateško pomembnem turističnem kraju.