O-STA

Okrogla miza podjetja Aster na prireditvi g-Slovenija v e-Evropi

V Mariboru je med 14. in 17. novembrom potekal mednarodni posvet g-Slovenija v e-Evropi, ki ga je priredila Zveza geodetov Slovenije v sodelovanju z Združenjem za poslovanje z nepremičninami pri Gospodarski zbornici Slovenije skupaj z Znanstveno raziskovalnim centrom Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Podjetje Aster je sodelovalo s prireditvijo okrogle mize z naslovom Centralne GIS baze na državni ravni. Vodja okrogle mize, Jože Senegačnik iz podjetja Aster, je predstavil zahteve uporabnikov na področju geografskih podatkov in izpostavil dejstvo, da so tovrstni podatki čedalje bolj zanimivi tako za končne uporabnike kot tudi komercialne ustanove, med katerimi so zagotovo najpomembnejše banke in zavarovalnice.

Senegačnik je poudaril, da je potrebno na področju zagotavljanja uradnih podatkov zagotavljati določene pogoje, med katerimi so cena, dostopnost in uradnost podatkov, s čimer so se strinjali tudi ostali udeleženci okrogle mize. Posebno pozornost so udeleženci namenili predvsem ceni prostorskih podatkov, kar bo postalo še posebej aktualno z uvedbo storitve ponudbe prostorskih podatkov na spletu.

Podjetje Aster ima na področju geografskih informacijskih sistemov dolgoletne izkušnje, saj so med drugim izdelali in zaključili projekte registra prostorskih enot, registra zemljepisnih enot, informacijskega sistema kmetijstva in sistem za podporo vpisa v osnovne šole.

Podjetje Aster že od leta 1989 razvija za domače in tuje naročnike programsko opremo ter nudi celostno aplikativno, sistemsko in omrežno podporo uporabnikom. Bogat nabor lastne programske opreme in podpornih storitev za poslovno rabo zajema podporo trgovinskega, finančnega, skladiščnega poslovanja in logistike ter bančnega in borznega poslovanja. Aster izdeluje tudi geografske informacijske sisteme in podatkovna skladišča. Vse programske in storitvene rešitve podjetja Aster so zasnovane na svetovnih standardih in so bile uspešno implementirane v večih podjetjih tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Razvojno in strateško partnerstvo s svetovno znanimi podjetji, kot so SGI, Compaq, Oracle, Aldata, omogoča vključevanje najnovejše in vrhunske tehnologije v izdelke in storitve podjetja Aster.