O-STA

Nadzorni svet obravnaval finančni načrt in poslovno politiko Zavarovalnice Maribor 2011 - 2013

Maribor, 18. marec 2010 - Danes je v Mariboru potekala redna seja nadzornega sveta Zavarovalnice Maribor (ZM), na kateri so člani nadzornega sveta obravnavali in potrdili finančni načrt ter poslovno politiko ZM za obdobje 2011 - 2013. Obravnavana in potrjena sta bila še poročilo službe notranjega revidiranja za leto 2009 in program te službe za leto 2010.

V letu 2009 je ZM po nerevidiranih podatkih zbrala 266 milijonov evrov, kar je 5,6 odstotkov več kot v letu 2008.; od tega 199 milijonov evrov s premoženjskimi zavarovanji in 67 milijonov evrov z življenjskimi zavarovanji. Kosmate škode v ZM so v letu 2009 znašale 190,2 milijona evrov; od tega 151,1 milijona evrov na področju premoženja in 39,1 milijona evrov pri življenjskih zavarovanjih. V primerjavi z letom 2008 znašajo kosmate škode v letu 2009 99,7 odstotkov. V letu 2009 znaša nerevidirani čisti poslovni izid izgubo v višini 555 tisoč evrov, kar je bistveno boljši rezultat kot v prvem polletju 2009. Rezultat v drugem polletju je posledica umirjanja škod, ki so dosegle le 63 odstotkov obračunanih in rezerviranih škod prvega polletja, ukrepov na področju stroškov ter več kot 7-odstotne rasti kosmate premije premoženjskih zavarovanj.

Življenjskim zavarovancem je ZM za leto 2009 pripisala sedem milijonov evrov dobička. Po izvedeni dokapitalizaciji v drugem polletju 2009 znaša kapital ZM 67,3 milijone evrov, kar je 131 odstotkov glede na leto 2008. V letu 2009 je ZM na slovenskem zavarovalnem trgu zrasla in med vsemi zavarovalnicami zaseda drugo mesto z 12,8 odstotki tržnega deleža.

Nadzorni svet ZM je obravnaval in potrdil poslovno politiko in finančni načrt ZM za obdobje 2011 do 2013. Po načrtu bi naj ZM v letih 2011 - 2013 poslovala s 6-, 7- oz. 8-odstotno rastjo glede na predhodna leta, poudarek pa bo predvsem na pospeševanju prodaje življenjskih zavarovanj. Z različnimi ukrepi, prilagajanjem povpraševanju in segmentacijo rizikov, zavarovalnih vrst in ponudbe ZM načrtuje omejevanje rasti višine škod in odškodnin po 4- do 6-odstotni stopnji letno, kar bo vplivalo na enostavni in merodajni škodni rezultat ZM. Po katastrofalnih letih 2008 in 2009 ZM, kot je povedal Drago Cotar, predsednik uprave ZM, "že v letu 2010 načrtujemo dobiček v višini 10 milijonov evrov; ta trend pa bi naj - po danes potrjeni projekciji - ohranili tudi v letih 2011 do 2013.".

Nadzorni svet je potrdil tudi poročilo službe notranjega revidiranja za leto 2009 in program dela službe za notranje revidiranje za leto 2010.

Več informacij: pr@zav-mb.si.