O-STA

Poslovno obveščanje daje odgovore za izboljšanje poslovne učinkovitosti in povečanje prihodkov

Ljubljanska izvedba 5. BI Konference "BI or not BI" je pokazala, da se v slovenskih podjetjih najbolj povečuje uporaba informacijskih rešitev za poslovno obveščanje pri trženju in kontrolingu v finančnih, trgovskih in telekomunikacijskih podjetjih, ki delujejo na segmentu široke potrošnje.

ZAGREB, LJUBLJANA, 17. 3. 2010 - Podjetje CRMT d.o.o., vodilni regijski ponudnik informacijskih rešitev za poslovno obveščanje, je 16. marca v Zagrebu in 17. marca v Ljubljani priredilo tradicionalno strokovno konferenco o trendih na področju poslovnega obveščanja (Business Intelligence). 5. BI Konferenca "BI or not BI", ki je podala presek stanja na področju BI v regiji in svetu, se je skupno udeležilo 250 menedžerjev in strokovnjakov s področja kontrolinga, trženja, finančnega računovodstva ter informacijskih tehnologij. Na konferenci so sodelovali strokovnjaki iz Slovenije, Nizozemske, Luxemburga, ZDA in Velike Britanije. Poleg najsodobnejših informacijskih rešitev so predstavili dobre prakse uporabe poslovnega obveščanja na različnih poslovnih področjih in gospodarskih panogah, vključno s konkretnimi primeri uporabe v Banki Koper, Banki Sparkasse in SKB.

BI Konfrenca "BI or not BI" je podala celovit pregled nad problematiko poslovnega odločanja. Izpostavljena je bila prednost razvoja poslovnega odločanja skozi t.i. zrelostni model ter smernice njegovega razvoja z vidika novih tehnologij in procesov. Napredni uporabniki rešitev poslovnega odločanja iz bančnega sektorja so predstavili uspešne projekte izgradnje poslovnega skladišča ter uporabe pri kontrolingu, finančnem računovodstvu in strateškem trženju. Ugledni tuji strokovnjaki so podali zadnje trende pri rešitvah poslovnega odločanja na področju trženja, na primer za izvajanje akcij zadrževanja strank na osnovi napovedovanja izgube strank ter za obvladovanje trženjskih akcij v smeri interaktivnega trženja.

Kot je poudaril Daniel Potočnik, namestnik direktorja v podjetju CRMT, postopni razvoj podatkovnega skladiščenja omogoča sistematično doseganje rezultatov na najbolj učinkovit in cenovno ugoden način. "Večina podjetij v Sloveniji, ki se imajo sisteme za poslovno odločanje, se nahaja v zgodnji fazi razvoja podatkovnega skladišča," je pojasnil Potočnik. "To pomeni, da se pri podatkovnem odločanju ukvarjajo s pregledovanjem zgodovinskih podatkov namesto, da bi ga uporabljali tudi za napovedovanje dogodkov ter avtomatizacijo odločanja."

Podjetjem je za izgradnjo sistema poslovnega odločanja na voljo veliko tehnoloških rešitev, zato so postavljena pred zahtevno odločitev ali naj izberejo orodja, ki ju nudijo proizvajalci poslovnih informacijskih sistemov ter infrastrukture ali naj izberejo specialna orodja. "Kot dobra praksa se je pokazala uporaba neodvisnih specialnih rešitev, ki omogočajo naprednejše rešitve in nadgrajevanje standardnih podatkovnih skladišč z funkcionalnostmi z visoko dodano vrednostjo," je povedal Slavko Kastelic, vodja strateškega razvoja v podjetju CRMT.

V veliko podjetjih namreč kljub uvajanju podatkovnega skladišča poslovni uporabniki še vedno delajo s podatki v preglednicah, na primer za potrebe kontrolinga, planiranja in trženja. "Proračuni za trženje, ki znašajo od 4 do 10 odstotkov letnega prihodka, se večinoma vodijo v preglednicah, kar onemogoča uvedbo sodobnih tržnih pristopov, na primer oblikovanje sistemov za zadrževanje strank, segmentacije in drugih naprednih oblik obvladovanja odnosov s strankami," je pojasnil Kasetlic. Udeleženci so lahko spoznali najsodobnejše tehnologije za izgradnjo sistemov poslovnega odločanja, kot so MicroStrategy, ki uporabnikom omogoča analiziranje podatkov z naprednimi tehnikami vizualizacije ter interaktivnimi poročili iz podatkovnega skladišča, expressor za vključevanje poslovnih uporabnikov v proces razvoja podatkovnega skladišča in procesa poslovnega odločanja, Tagetik za planiranje in upravljanje celotnega finančnega poslovanja ter Unica za podporo marketinškim akcijam.

Na področju rešitev za poslovno določanje je ena ključnih prvin odzivnost sistema. V primeru velikih podatkovnih skladišč uporabniki pri poizvedovanju na zahtevo čakajo na poročilo tudi po nekaj ur. Podjetja, ki delujejo na masovnih tržiščih in za pravilno odločanje potrebujejo takojšnje informacije tako velikokrat izgubljajo poslovne priložnosti ravno zaradi nepravočasnih informacij. Na konferenci je bila zato predstavljena tudi infrastruktura za podatkovna skladišča podjetja Netezza, kjer gre za namenske podatkovne naprave, ki zagotavljajo do več kot 100-krat hitrejše pridobivanje informacij iz podatkovnega skladišča v primerjavi s klasičnimi strežniškimi rešitvami. Ob tem je ključnega pomena, da uporabniki delajo na kakovostnih podatkih. Strokovnjaki namreč ocenjujejo, da lahko izgube zaradi slabe kakovosti podatkov dosežejo tudi 10 do 25 odstotkov prihodkov, pri čemer je dobro znano, da je zaradi slabih podatkov neuspešnih kar 70 odstotkov projektov CRM. Konferenca je tako predstavila vodilno rešitev s tega področja, ki jo ponuja podjetje Trillium Software.

Kakovostne analize poslovanja kritičnega pomena za velike poslovne subjekte, vendar je zagotavljanje učinkovitih analitičnih sistemov časovno in finančno zahtevno. Izdelavo analitičnega sistema za uporabnike poslovnega informacijskega sistema SAP, ki dominira med največjimi slovenskimi podjetji, bistveno poenostavi uporaba orodja NewFrontiers. Ta namreč omogoča vzpostavitev analitičnih sistemov na osnovi podatkov iz poslovnega informacijskega SAP in drug poslovnih aplikacij v mešanih okoljih v samo nekaj dneh, kar bistveno zmanjšuje višino naložbe in trajanje projekta.

O podjetju CRMT

CRMT d.o.o. je vodilna svetovalna hiša specializirana za uvajanje sistemov za upravljanje poslovanja (CPM), sistemov planiranja, poslovne inteligence (BI), podatkovnega rudarjenja, podatkovnih skladišč (DW), integracije podatkov in upravljanja matičnih podatkov (MDM). Zagotavlja storitve celotnega razvojnega kroga od analize, zasnove, načrtovanja, implementacije in projektnega vodenja, kot tudi projektno in poprojektno podporo. Prednost CRMT d.o.o. izhaja iz širokega in poglobljenega znanja in kompetenc njihovih strokovnjakov, ki zagotavljajo strankam najnaprednejše, zanesljive in konsistentne rezultate na vsakem projektu v predvidenih rokih in znotraj proračuna.

Več o podjetju: www.crmt.com. Kontakt: Andreja Gros, sodelavka v marketingu, 080 27 68.