O-STA

GBD, d.d., Kranj - ponoven sprejem v poslovanje na borzi

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 6. decembra 2001 sprejela sklep, s katerim se s 7. decembrom 2001 v poslovanje na borzi ponovno sprejme 24. oktobra 2001 izključenega borznega člana GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d. d., Kranj, Koroška 33.

Borza je namreč 6. decembra 2001 prejela odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, s katero Agencija ugotavlja, da je GBD Gorenjska borzno posredniška družba, d.d., Kranj, odpravila kršitve, ugotovljene v izreku odločbe o začasni prepovedi opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji.