O-STA

Prenehanje članstva na borzi za Dolenjsko borzno posredniško družbo, d.o.o.

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubjana, je 3. decembra 2001 na podlagi pisne odpovedi članstva s strani družbe Dolenjska borzno posredniška družba, d.o.o., Novo mesto, Glavni trg 10, sprejela sklep o prenehanju njenega članstva na Ljubljanski borzi, d.d., Ljubljana, s 15. decembrom 2001.

Tega dne preneha tudi veljavnost pooblastil pooblaščenih borznih posrednikov za sklepanje borznih poslov pri tej borzno posredniški družbi.