O-STA

NIKA, investiranje in razvoj d.d. Brežice – spremembe v kotaciji delnic, sprememba oznake delnic in sprostitev trgovanja

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je 12. decembra 2001 sprejel odločbo, da se s 13. decembrom 2001:

· zoži borzna kotacija navadnih delnic na prinosnika družbe NIKA, investiranje in razvoj d.d. Brežice, za 383.938 delnic v skupni nominalni vrednosti 383.938.000 SIT s skrajšano skupno oznako NIKA (zaradi združitve delnic v razmerju 5:1 v centralnem registru KDD dne 12.12.2001 skladno s sklepom skupščine izdajatelja z dne 26. junija 2000 o znižanju osnovnega kapitala);

· spremeni skrajšana skupna oznaka navadnih delnic na prinosnika družbe NIKA, investiranje in razvoj d.d. Brežice iz NIKA v novo oznako NIKN.

· razširi borzna kotacija navadnih delnic na prinosnika družbe NIKA, investiranje in razvoj d.d. Brežice za 90.777 delnic v skupni nominalni vrednosti 90.777.000 SIT s skrajšano oznako NIKN (zaradi zamenjave tiskanih delnic za nematerializirane delnice in zaradi izdaje dodatnih delnic v postopku prisilne poravnave v centralnem registru KDD dne 12. decembra 2001);

S 13. decembrom 2001 je torej skupno število v borzno kotacijo sprejetih navadnih delnic z oznako NIKN 186.695 delnic v skupni nominalni vrednosti 186.695.000 SIT.

Uprava borze je istega dne sprejela odločbo, da se s 13. decembrom 2001 sprosti trgovanje z rednimi prinosniškimi delnicami z oznako NIKN izdajatelja NIKA, Investiranje in razvoj, d. d., Brežice, Trg izgnancev 1a, ki so uvrščene v borzno kotacijo.