O-STA

MOJ KASKO ... tudi do 40 odstotkov ceneje

Kasko zavarovanja Zavarovalnice Maribor odslej še bolj prilagojena željam in pričakovanjem zavarovancev


S 1. junijem 2010 je Zavarovalnica Maribor v celoti prenovila in posodobila avtomobilska kasko zavarovanja. ZM je ponudila trgu več paketov kasko zavarovanj s prilagojenimi kritji glede na želje in potrebe zavarovancev.


Zavarovalnica Maribor vsem lastnikom vozil ponuja pakete avtomobilskih kasko zavarovanj. Z odločitvijo za kasko zavarovanja lahko lastniki osebnih, terenskih
in večnamenskih vozil vsebino kasko zavarovanja povsem prilagodijo svojemu življenjskemu slogu in se odločajo med kvaliteto ali ceno in sestavijo kasko paket s kritji, ki jih potrebujejo oz. se odrečejo istim, za katera menijo, da so za zanje odveč.

Avtomobilska kasko zavarovanja smo do sedaj poznali pod imenom MODRI KASKO, od 1. junija dalje pa "slišijo na ime" MOJ KASKO. Paleta zavarovanj, ki jih vključuje MOJ KASKO, je sestavljena iz različnih paketov, vse z namenom, da bi našo ponudbo tako kvalitetno kot cenovno čimbolj približali zavarovancem. Zavarovancem želimo dati možnost, da se odločajo na osnovi svojih potreb, želja in nakupnih zmožnosti.

Novo paleto MOJ KASKO zavarovanj predstavljajo:

  • PREMIUM KASKO PAKET, namenjen zavarovancem, ki želijo imeti nadstandardno obliko zavarovanja in želijo za svoje vozilo najboljše kar lahko ponudimo;
  • SUPER KASKO PAKET je paket, ki vsebuje široko zavarovalno kritje, vendar pa je zavarovanec pri posameznih delnih kombinacijah udeležn z lastno udeležbo (odbitna franšiza), kar pa po drugi strani pomeni za zavarovanca, da lahko tovrstno zavarovanje kupi ugodneje;
  • KASKO PAKET je nov paket avtomobilskega kasko zavarovanja, ki si ga zavarovanec lahko oblikuje po svoji želji. Najpomembneje pri tem paketu je, da bo zavarovanec ob nastanku škodnega dogodka soudeležen pri škodi v obliki odbitne franšize. Zaradi zavarovančeve soudeležbe ob nastanku škodnega dogodka pa je cena tudi precej nižja za zavarovanca. Pri tem zavarovanju se lahko zavarovanec tudi opcijsko odloča ali želi imeti zavarovan rizik toče rizik vandalizma oz. objestnih dejanj.
  • OSNOVI KASKO je zavarovanje, ki vsebuje v paketu osnovne nevarnosti, kot je prometna nesreča, požar, delovanje naravnih sil in poškodovanje vozila. zavarovanec pa se lahko odloči tudi za razširitev kritij z različnimi delnimi kombinacijami;
  • KASKO 5plus je paket namenjen zavarovanju vozil starih 5 ali več let;
  • Delni kasko - v kolikor se zavarovanec ne odloči za enega izmed paketov kasko zavarovanja ima še vedno možnost, da svoje vozilo zavaruje proti določenim rizkom samo delno. Govorimo o različnih delnih kombinacija kot so parkirni prostor, svetlobna telesa, ogledala in stekla ali pa proti riziku divjadi oz. domače živali. Vse te rizike lahko zavarovanec kupi brez ali z odbitno franšizo. Od njegove nakupne odločitve pa je odvisna tudi cena rizika.