O-STA

BTC d. d., Ljubljana - začasna zaustavitev trgovanja z delnicami BTC

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 18. decembra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem zaradi varstva interesov investitorjev, začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako BTC, izdajatelja BTC, d. d., Ljubljana, Šmartinska 152, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Delničarji izdajatelja so na skupščini dne 17. decembra 2001 sprejeli sklep o umiku delnic BTC z organiziranega trga ter sklepe o znižanju osnovnega kapitala, spremembi statuta ter o izvolitvi članov nadzornega sveta, proti katerim je predsednik nadzornega sveta napovedal izpodbojno tožbo.