O-STA

Posebna ugodnost ZM ... ... Zavarovanje življenja voznika avtomobila za 1 sam cent!!

V želji zagotoviti našim zavarovancem le najboljše, smo v Zavarovalnici Maribor pripravili POSEBNO PONUDBO, ki traja od 1. junija 2010 pa vse do konca letošnjega leta (torej do 31. 12. 2010).

Ob sklenitvi avtomobilskega kasko zavarovanja "Premium kasko paket" lahko zavarovanci od 1. junija letos za 1 sam cent dokupijo "Zavarovanje življenja voznika avtomobila", ki krije riziko nezgodne in naravni smrti v času veljavnosti kasko zavarovanja.

Omenjeno zavarovanje krije izgubo voznikovega življenja, ki je nastala med vožnjo avtomobila ali pa je v vzročni zvezi z nezgodo, nastalo s tem avtomobilom. Za voznika avtomobila se šteje tista oseba, ki je upravljala avtomobil v trenutku, ko je nastopila smrt oziroma nezgoda, katere posledica je bila smrt voznika. V primeru izgube voznikovega življenja plača zavarovalnica na polici dogovorjeno zavarovalno vsoto v višini 10.000 EUR.