O-STA

CRMT prestavil rešitev "Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint" za izboljšanje sodelovanja na najvišjih ravneh odločanja

CRMT predstavil rešitev "Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint" za izboljšanje sodelovanja na najvišjih ravneh odločanja

Podjetje CRMT je v sodelovanju z Microsoftom predstavilo uporabo orodja "Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint", ki omogoča celovito upravljanje poslovanja podjetja na enem mestu ter prek kakovostnejšega sodelovanja med upravo, kontrolingom in poslovnimi funkcijami izboljšuje finančno upravljanje in obvladovanje poslovne uspešnosti.

LJUBLJANA, 17. junij 2010 - Podjetje CRMT je v sodelovanju z Microsoftom Slovenija na strokovnem seminarju za direktorje financ ter vodje kontrolinga in služb informatike predstavilo novo programsko orodje "Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint". Ta inovativna rešitev razširja funkcionalnosti vodilne programske rešitve za strateško in operativno planiranje in napovedovanje poslovanja Tagetik 3.0, z zmožnostmi za skupinsko delo na Microsoft SharePoint 2010. Rešitev povečuje učinkovitost in znižuje stroške upravljanja, saj v enotnem delovnem okolju združuje zmožnosti za obvladovanje poslovne uspešnosti, finančno upravljanje, poslovno odločanje, skupinsko delo, komunikacijo ter razdeljevanje in iskanje poslovnih informacij.

Kljub informatizaciji temeljnih poslovnih procesov, se številni postopki pri upravljanju poslovanja na najvišji ravni še vedno izvajajo ročno. "Pomanjkljiva urejenost in nepovezanost postopkov pri upravljanju poslovanja ter velik obseg ročnega dela botrujeta slabi komunikaciji in zamudam pri izdelavi planov in poročil, kar otežuje odločanje in pravočasno ukrepanje," je povedal Danijel Potočnik, pomočnik direktorja CRMT. V CRMT-ju so slovenskim podjetjem v lanskem letu ponudili vodilno informacijsko rešitev za podporo pri poslovnem planiranju, poročanju in finančnem upravljanju Tagetik. Ta rešitev pohitri in povečuje kakovost planiranja, premošča vrzel med planiranjem in poročanjem, izboljša nadzor na uresničevanjem strateških smernic in poslovnih ciljev. S tem vodstvu omogoča hiter in ustrezen odziv na odstopanje realizacije od planiranih rezultatov. Nedavno je Tagetik predstavil inovativno rešitev "Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint Server 2010", ki s podporo Microsoftovim najnovejšim rešitvam za poslovno obveščanje in sodelovanje poenostavlja izvedbo procesov finančnega upravljanja ter poročanja vodstvu ter zunanjim ustanovam, na primer za AJPES, DURS in borzo.

Kot je pojasnil Potočnik, rešitev Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint poenostavlja in izboljšuje upravljanje poslovanja in finančnega upravljanja, saj omogoča vzpostavitev nadzorovanega delovnega okolja, ki povezuje funkcionalnosti, informacije in ljudi, udeležene v procese na področju obvladovanja poslovne uspešnosti, likvidnosti in profitabilnosti.

Z uporabo te povezane rešitve lahko podjetje kot celota hitro razume skupen finančni vpliv ključnih strateških odločitev. Tagetik 3.0 Enabled by Microsoft SharePoint zagotavlja enostavnejšo komunikacijo v velikih finančnih oddelkih prek skupne rabe dokumentov ter vodenja skupinskih opravil, koledarjev in rokov izvedbe, kakor tudi zmožnosti za poročanje ter preigravanje poslovnih scenarijev oziroma napovedovanje poslovne uspešnosti. Enotno delovno okolje skrajšuje čas implementacije rešitve za izboljšanje komunikacije in odločanja glavnih poslovnih funkcij, kar ob podpori obstoječim naložbam znižuje skupne stroške lastništva.

Novi SharePoint 2010 namreč prek vgrajenih zmožnosti za poslovno obveščanje omogoča prikazovanje ključnih kazalcev poslovanja na osnovi podatkov iz Tagetika, kakor tudi deljenje poslovnih poročil in planov, pripravljenih s Tagetikom. SharePoint s podporo za Tagetik nudi oblikovanje prilagojenega delovnega okolja za različne ravni uporabnikov, vključene v proces upravljanja poslovanja in finančnega upravljanja. Člani uprave, finančni direktor, vodja kontrolinga in kontrolerji ter vodje in planerji v različnih oddelkih prek osebnih portalov dostopajo do funkcionalnosti za napredno poročanje in analiziranje poslovanja (business intelligence), različnih informacij iz poslovanja in svetovnega spleta (borzne informacije, o konkurenci, gospodarskih trendih ...) in učinkovito sodelujejo prek vgrajenih sistemov za skupinsko delo.