O-STA

Kalido nadgrajuje in razširja svoje izdelke s katerimi bo podprl boljši nadzor nad podatki

Izboljšave v "Kalido Information Engine" in "Kalido Master Data Management" omogočajo boljše razumevanje podatkov in njihovo upravljanje in večjo poslovno vrednost

Burlington, MA - 1. junij 2010, Kalido, vodilno neodvisno podjetje, ki razvija rešitve za nadzor podatkov, je danes sporočilo nadgradnjo Kalido® Information Engine™ in Kalido® Master Data Management™ s katerimi se bo močno povečala produktivnost njihovih uporabnikov.

 • Nova verzija obsega bogatejšo in bolj robustno uparjanje podatkov.
  • Lastniki podatkov lahko v Kalido MDM na grafičen način definirajo, testirajo in izvajajo zahtevna pravila za povezovanje in uparjanje podatkov, kar bo še povečalo hitrost uporabe MDM nad katerokoli strukturo matičnih podatkov.
  • Orodje omogoča aktivno sodelovanje poznavalcev matičnih podatkov neposredno v procesih integracije podatkov.
  • Prefinjeni, visoko avtomatizirani načini uparjanja podatkov, močno povečajo količino in kompleksnost matičnih podatkov, ki jih lahko upravlja en sam skrbnik šifrantov. Algoritmi natančno povežejo tudi nepopolne atribute.
 • Poleg izboljšanega uparjanja pa ima Kalido Information Engine tudi naslednje izboljšane lastnosti:
  • Visoko zmogljivo nalaganje podatkov;
  • Večjo kontrolo nad začasnimi, časovno odvisnimi spremembami kot je na primer promocijska cena za maloprodajne akcije;
  • Večjo stopnjo podrobnosti v dnevnikih, ki omogočajo boljši nadzor;
  • Povečano združljivost z zadnjimi verzijami različnih podatkovnih platform in tehnologijami.

Poslovna vrednost

Eisai Inc., ena od 20 največjih farmacevtskih podjetij v ZDA bo nove možnosti uparjanja podatkov uporabilo za boljše razumevanje podatkov na receptih. Kot vsa farmacevtska podjetja, Eisai težko meri učinkovitost prodaje brez informacij o predpisanih receptih. Kalido bo s svojim poslovno usmerjenim načinom zagotavljanja matičnih podatkov povezal 16 med seboj neodvisnih podatkovnih virov, s čimer bo močno izboljšal znanje o povezavah med zdravniki, predpisanimi zdravili in svojo prodajno službo.

O podjetju Kalido

Kalido zagotavlja najboljše rešitve za pretvorbo slabih podatkov v dobre poslovne informacije. Kalido je robusten poslovno naravnan sistem za upravljanje informacij, ki skrbi za avtomatično povezavo z vodilnimi BI orodji. Implementiran je v več kot 250 podjetjih v več kot 100 državah. Več informacij na:

www.kalido.com.


O podjetju CRMT
CRMT d.o.o. je vodilna svetovalna hiša specializirana za uvajanje sistemov za upravljanje poslovanja (CPM), sistemov planiranja, poslovne inteligence (BI), podatkovnega rudarjenja, podatkovnih skladišč (DW), integracije podatkov in upravljanja matičnih podatkov (MDM). Zagotavlja storitve celotnega razvojnega kroga od analize, zasnove, načrtovanja, implementacije in projektnega vodenja, kot tudi projektno in poprojektno podporo. Prednost CRMT d.o.o. izhaja iz širokega in poglobljenega znanja in kompetenc njihovih strokovnjakov, ki zagotavljajo strankam najnaprednejše, zanesljive in konsistentne rezultate na vsakem projektu v predvidenih rokih in znotraj proračuna.

CRMT je regijski partner podjetja Kalido za prodajo in implementacijo rešitev. Za več informacij nam pišite na: info@crmt.com ali obiščite www.crmt.com.