O-STA

Redna revizija in nove sestave indeksov Ljubljanske borze

14. decembra 2001 je bila opravljena redna revizija indeksov Ljubljanske borze, ki zajema trimesečno obdobje od 16. septembra do 14. decembra. Na podlagi kriterijev, potrebnih za vključitev delnic in obveznic v indekse, bodo od 3. januarja 2002 veljale spremembe v sestavi naslednjih indeksov:

Slovenski borzni indeks – SBI 20 in slovenski netehtani borzni indeks – SBI NT
Vključitev delnic družb: Emona obala Koper in Etol;
Izključitev delnic družb: BTC in Delo;

Indeks prostega trga – IPT
Vključitev delnic družb: Aktiva Avant, DZS, Hoteli Palace in Kmetijski kombinat Ptuj;
Izključitev delnic družb: Gorenjski tisk, Grand hotel Union, Pinus Rače in Slovenijales ;

Indeks pooblaščenih investicijskih družb – PIX
Vključitev delnic družb: NIKA 1 in POOBLAŠČENA POMURSKA INV. DRUŽBA;
Izključitev delnic družb: Vizija BPD in Trdnjava.

Panožni indeksi

Hrana in pijače
Izključi se delnice družbe: Mlinotest.

Trgovina
Vključi se delnice družbe: Nama.

Indeks obveznic - BIO
Izključi se obveznice: Banka Vipa 7. izdaja.


Izračun vrednosti vseh indeksov po novi sestavi bo Ljubljanska borza pričela objavljati v četrtek, 3. januarja 2002.