O-STA

Zaustavitev trgovanja z delnicami PULG, PILR, RARG in GRVG

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je 24. decembra 2001 sprejela odločbe, da se s tem dnem začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako PULG, izdajatelja Pivovarna Union, d.d., Ljubljana, z rednimi delnicami z oznako PILR, izdajatelja Pivovarna Laško, d.d., Laško, z rednimi delnicami z oznako RARG, izdajatelja Radenska, d.d., Radenci in z rednimi delnicami z oznako GRVG, izdajatelja Gorenje, d.d., Velenje, ki so vse uvrščene v borzo kotacijo, zaradi varstva interesov investitorjev.

Razlog za zaustavitev so bile v dnevnem časopisju objavljene nepopolne informacije o tem, da je Pivovarna Laško, d.d., dne 21. decembra 2001 od Slovenske odškodninske družbe, d.d., pridobila 12,15% vseh delnic PULG, že pred tem pa naj bi njena odvisna družba Radenska, d.d., “dezinvestirala” 13,02 % delnic PULG, pri čemer naj bi bil kupec 6,6 % vseh delnic PULG Gorenje, d.d.

Zaradi zagotovitve enakomerne obveščenosti investitorjev bo trgovanje z navedenimi vrednostnimi papirji začasno zaustavljeno do ustrezne javne objave oziroma razkritja pomembnih informacij v zvezi s tem.