O-STA

Zavarovalnica Maribor odkupila poslovne prostore v Novem mestu

Novo mesto - Zavarovalnica Maribor je uradno prevzela lastništvo dela poslovne zgradbe v Novem mestu, ki ga je sicer imela v najemu od leta 1999. Pol milijona evrov vredna investicija prinaša še višjo kvaliteto storitev Zavarovalnice Maribor v tem delu Slovenije.


S podpisom prodajne pogodbe za nakup dela poslovne zgradbe je Zavarovalnica Maribor v sredini junija postala lastnica 358,6 m2 notranjih prostorov in zemljišča, ki se razprostira na 204 m2.

"Gre za ekonomsko in tržno upravičen nakup, skladen s strategijo razvoja Zavarovalnice Maribor v prihodnjih letih, saj je lokacija zgradbe in obstoječa infrastruktura primerna za opravljanje zavarovalniške dejavnosti
," je ob primopredaji povedal Marjan Makari, direktor Službe za tehnične in splošne posle Zavarovalnice Maribor. Sicer so bili poslovni prostori, ki so po novem last Zavarovalnice Maribor, v letu 2008 tudi v celoti obnovljeni.

Primoprodaje novih prostorov, ki jih je Zavarovalnica Maribor odkupila od Avto Moto Društva Novo mesto, so se udeležili: predsednik upravnega odbora AMD Novo mesto Jože Prosinečki in direktor Rudi Bogataj, s strani kupca pa so bili prisotni direktor Službe za tehnične in splošne posle ZM Marjan Makari in direktor Poslovne enote ZM Novo mesto Jože Klobčar.

Na novem naslovu - Zwittrovi ulici 3 - v Novem mestu lahko zavarovanci sklenejo vse vrste zavarovanj, prijavijo nastale škode in opravijo cenitve škod, pri čemer jim bodo zaposleni na poslovni enoti pomagali z vso strokovnostjo.

Na fotografiji: PRIMOPREDAJA PROSTOROV (od leve proti desni: predstavnika prodajalca nepremičnine - direktor Rudi Bogataj in predsednik upravnega odbora Avto Moto Društva Novo mesto (AMD Novo mesto) Jože Prosinečki - ter predstavnika kupca - direktor Službe za tehnične in splošne posle ZM Marjan Makari in direktor poslovne enote ZM Novo mesto Jože Klobčar).


Več informacij:
Služba za odnose z javnostmi Zavarovalnice Maribor
Telefon: (0)2 2332 387
pr@zav-mb.si