O-STA

Sprostitev trgovanja z delnicami PULG, PILR, RARG in GRVG

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana je 27. decembra 2001 sprejela odločbe, da se s tem dnem sprosti trgovanje z rednimi delnicami z oznako PULG, izdajatelja Pivovarna Union, d. d., Ljubljana, z rednimi delnicami z oznako PILR, izdajatelja Pivovarna Laško, d. d., Laško, z rednimi delnicami z oznako RARG, izdajatelja Radenska, d. d., Radenci in z rednimi delnicami z oznako GRVG, izdajatelja Gorenje, d. d., Velenje, ki so vse uvrščene v borzo kotacijo.

Tega dne so bile namreč v dnevnem časopisju objavljene javne objave v zvezi s posli z delnicami PULG, ki so bili sklenjeni dne 21. decembra 2001, objavljena pa je bila tudi sprememba ponudbe za odkup delnic Pivovarne Union, d. d., Ljubljana, s strani prevzemne družbe Interbrew Central European Holding B.V. .