O-STA

Začasna zaustavitev trgovanja z delnicami Emone Krmil in Jate Reje

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 27. decembra 2001 sprejela odločbo, da se s tem dnem zaradi varstva interesov investitorjev, začasno zaustavi trgovanje na prostem trgu z rednimi delnicami z oznako EMKG, izdajatelja Emona Krmila, d. d., Ljubljana, Kavčičeva 72, ter z rednimi delnicami z oznako JRDG izdajatelja Jata Reja, d. d., Agrokombinatska 84, Ljubljana.

Na podlagi spojitvene pogodbe je bila 21. decembra 2001 v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani vpisana spojitev družb v novo družbo JATA EMONA, d. d., Ljubljana. Zaradi spojitve sta družbi izdajateljev prenehali. Začasna zaustavitev trgovanja bo trajala do ustrezne obravnave izključitve delnic EMKG ter JRDG iz trgovanja na prostem trgu.