O-STA

Zlatorog, d. d., Maribor - izključitev delnic ZLAN iz trgovanja na prostem trgu

Uprava Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, je 28. decembra 2001 sprejela odločbo, da se z 31. decembrom 2001 iz trgovanja na prostem trgu izključijo redne delnice z oznako ZLAN, izdajatelja Zlatorog, d. d., Sokolska 46, Maribor.

Trgovanje z navedenimi delnicami je bilo začasno zaustavljeno 5. decembra 2001, ker so delničarji izdajatelja sprejeli sklep o umiku delnic ZLAN z organiziranega trga.