O-STA

Koga mora s.p. obvestiti ob spremembi poslovnega naslova / sedeža?

V kolikor spremenite sedež podjetja imate s tem tudi nekaj obveznosti. Preberite katere!

Sprememba po korakih

s.p. - samozaposleni

  • Spremembo sedeža opravite na eni izmed točk VEM. Sprememba začne veljati tisti dan, ko ste spremembo opravili s.p. - samozaposleni
  • Če ste prestavili sedež / naslov na lokacijo, ki je v krajevni pristojnosti drugega davčnega urada, se morate nujno odjaviti iz zaposlitve (v kolikor ste samozaposleni) in ponovno prijaviti v novem kraju. Odjavite se z Obrazcem M2, ki ste ga ob samozaposlitvi prejeli na dom, prijavite pa z novim Obrazcem M1/M2. Odjavo in prijavo uredite na ZZZS v kraju, kjer imate nov sedež / naslov. Nato pokličete stari in novi Davčni urad ter jim sporočite spremembo. Hkrati od novega Davčnega urada izveste TRR, na katerega boste odslej nakazovali prispevke.
  • Če ste spremembo naslova opravili sredi meseca, boste morali za prvo polovico meseca plačati del prispevkov staremu davčnemu uradu, del prispevkov (druga polovica meseca) pa novemu davčnemu uradu.

s.p. - dopolnilna dejavnost

  • V tako imenovanem popoldanskem s.p. imate pri spremembi naslova nekoliko drugačen postopek. Ker v svojem podjetju niste zaposleni, je vaša naloga le poklicati stari in novi Davčni urad ter jim sporočiti spremembo (hkrati izveste novi TRR za nakazovanje prispevkov).
  • Če ste spremembo naslova opravili sredi meseca, boste za celoten mesec v katerem ste opravili spremembo (ne glede na datum spremembe) plačali tudi celoten prispevek še staremu Davčnemu uradu. Vse naslednje prispevke boste plačevali novemu Davčnemu uradu.