O-STA

Podjetniki trgovci in zahteve za odprtje trgovine

Podjetniki trgovci in zahteve za odprtje trgovine

Trgovec je po zakonu pravna oseba ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje trgovinske dejavnosti in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom.

Pogoje določuje Zakon o trgovini.

Za opravljanje trgovinske dejavnosti morajo biti izponjeni pogoji:

  • Minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln
  • Minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter osebe, ki neposredno poslujejo z blagom, pomembnim za zdravje ljudi
  • Pogoji o minimalni stopnji izobrazb oseb, ki neposredno opravljajo trgovinsko dejavnost, glede na zahtevnost posameznih vrst trgovinskih opravil.


Pravilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljajo trgovinsko dejavnost

Trgovec je oseba, ki neposredno prodaja blago v trgovini in mora imeti končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo (IV. raven zahtevnosti).
Trgovski poslovodja je oseba, ki operativno vodi trgovinsko poslovanje s strokovnim urejanjem poslovnih in delovnih postopkov nabave, skladiščenje, priprave in prodaje blaga v poslovnih enotah trgovin na debelo in drobno ali delih teh poslovnih enot. Trgovski poslovodja mora imeti končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali splošno srednjo izobrazbo (V. raven zahtevnosti).

Pravilnik o obratovalnem času prodajaln

Trgovec lahko samostojno določi obratovalni čas, vendar pa mora pri tem upoštevat število zaposlenih delavcev v prodajalni in njihove pravice, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja, določene z zakonom, ki ureja delovno razmerje, in kolektivno pogodbo s področja dejavnosti trgovine Slovenije.
Trgovec mora urnik prijaviti upravni enoti, ki je pristojna na območju, kjer prodajalna obratuje. Prijava je lahko največ 45 in najmanj 15 dni pred začetkom poslovanja prodajalne in pred spremembo urnika obratovalnega časa prodajalne.
Urnik mora biti na vidnem mesti in prodajalna mora obratovati skladno z objavljenim urnikom.


Za vse dodatne informacije se je najbolje obrniti na Trgovinsko zbornico Slovenije.