O-STA

Uporaba žiga ni obvezna

Uporaba žiga ni obvezna

V zvezi z obveznostjo uporabe žiga poslovnih subjektov vam sporočamo naslednjo informacijo Ministrstva za gospodarstvo, kot odgovor na vprašanje, ali je uporaba žiga za poslovne subjekte obvezna ali ne:

Trenutna veljavna zakonodaja za gospodarske družbe in samostojne podjetnike posameznike ne določa obvezne uporabe žiga. Tako je vsakemu od njih prepuščeno, če ga bo pri svojem poslovanju uporabljal ali ne - če ga bo uporabljal, to uredi v svojih aktih. Je pa res, da je uporaba žiga uveljavljena poslovna praksa, vendar, kot že navedeno, ni zakonska obveznost.

Dodatek: Oblika in vsebina žiga nista predpisani.