O-STA

V veljavo stopi univerzalni plačilni nalog - UPN

V veljavo stopi univerzalni plačilni nalog - UPN

S 1. novembrom 2010 se bo v slovenskem bančnem okolju pričel uporabljati nov plačilni nalog, in sicer obrazec Univerzalni plačilni nalog (v nadaljevanju obrazec UPN), ki ga bodo lahko uporabljali tudi proračunski uporabniki.

Z uvedbo obrazca UPN se bo izvajanje plačilnih transakcij v Sloveniji prilagodilo zahtevam enotnega območja plačil v evrih - SEPA. Izvajanje plačilnih transakcij bo poenostavljeno, saj se bodo z obrazcem UPN lahko izvrševale tako domače kot tudi čezmejne plačilne transakcije v evrih v SEPA območju.

Obrazec UPN bo postopoma nadomestil naslednje obrazce:
• posebno položnico - obrazec PP02,
• plačilno navodilo - obrazec BN02 in
• delno tudi tuje plačilno navodilo za odliv - obrazec TPNO70, in sicer za izvrševanje čezmejnih plačilnih transakcij.


Obrazec UPN bodo lahko proračunski uporabniki uporabljali za:
• negotovinska kreditna plačila,
• polog gotovine,
• dvig gotovine ter
• izdajanje obrazca UPN z vrstico OCR.

Vir: Uprava RS za javna plačila