O-STA

Pivovarna Union, d. d., Ljubljana - začasna zaustavitev trgovanja z delnicami PULG

Uprava Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana je dne 8.1.2002 sprejela odločbo, da se z dnem 8.1.2002, zaradi varstva interesov investitorjev, ob 9.40 uri začasno zaustavi trgovanje z rednimi delnicami z oznako PULG, izdajatelja Pivovarna Union, d. d., Ljubljana, Pivovarniška ulica 2, ki so uvrščene v borzno kotacijo.

Uprava borze je bila dne 8.1.2002 obveščena, da je dne 7.1.2002 družba Interbrew S.A. /N. V. podpisala pogodbo o nakupu delnic Pivovarne Union, d. d., Ljubljana, od Kapitalske družbe, d. d., Ljubljana.

Trgovanje z navedenim vrednostnim papirjem bo začasno zaustavljeno do ustrezne javne objave oziroma razkritja pomembnih informacij s tem v zvezi.