O-STA

IRIS - Kaj spodbuja zanimanje za študij naravoslovja in tehnike?

Velik vpliv na izbiro študija imajo dobri, navdihujoči učitelji na srednji in osnovni šoli ter računalniške igre in znanstvena fantastika, med drugim ugotavlja raziskava, ki jo je IRI UL izvedel poleti med študenti slovenskih naravoslovnih in tehniških fakultet. Anketo je izpolnilo preko 400 študentk in študentov, štirje srečneži pa so v nagradnem žrebu prejeli bone v vrednosti 400 in 200 EUR.

Meseca maja in junija je v okviru mednarodnega projekta IRIS potekalo anketiranje študentov prvih letnikov 11 naravoslovno tehniških fakultet Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru, Univerze na Primorskem in Univerze v Novi Gorici. Na anketo se je odzvalo 418 študentk in študentov, največje zanimanje so pokazali študentje in študentke iz Fakultete za matematiko in fiziko, UL, sledijo jim Fakulteta za strojništvo, UM, Biotehniška fakulteta, UL, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter ostale.

Motivacija za izbiro študija

Študentke in študentje so odgovarjali na vprašanja povezana z njihovo motivacijo in interesi za študij naravoslovja in tehnike. "Neuradni rezultati kažejo, da so z izbrano študijsko smerjo zadovoljni, zanimanje celo narašča, in so odločeni, da bodo študij dokončali na izbrani fakulteti," pravi Tina Hribar, raziskovalka na projektu IRIS v Sloveniji.

Uporaba znanja ima prednost

Velik vpliv na izbiro študija imajo dobri, navdihujoči učitelji na srednji in osnovni šoli ter računalniške igre in znanstvena fantastika. Kljub gospodarski krizi in trenutnim družbenim razmeram, pa si študentke in študentke bolj kot dober zaslužek in varno službo v prihodnosti, predvsem želijo delati, tisto kar jih zanima, uporabljati svoja znanja in talente, pomagati drugim ter prispevati k trajnostnemu razvoju in varovanju okolja.

Nagradni žreb

Študentke in študente smo k reševanju spletne ankete spodbudili tudi z nagradnim žrebanjem, ki je potekalo 1. septembra 2010 in srečnim dobitnikom podelili naslednje nagrade: 1. nagrado v vrednosti bonov Big Bang za 400 EUR in tri manjše nagrade v vrednosti bonov za 200 EUR. Nagrado so prejeli študentje naslednjih fakultet, vsi iz Univerze v Ljubljani: FE, FRI, FKKT in MF.

Projekt IRIS

V projektu raziskujemo problematiko slabega zanimanja mladih, še posebej deklet, za nadaljevanje poklicne kariere v znanosti in predvsem v naravoslovno tehniških poklicih. Da bi razumeli in se pravilno odzvali na zapleten izziv, kako zadržati mlade v poklicih s področja naravoslovja in tehnike ter omogočiti zaposlovanje vsem, tako ženskam in moškim, si je potrebno zastaviti številna vprašanja. Poiskati je treba različne vzroke in rešitve in pri tem upoštevati izkušnje znanosti v šolstvu, kulturo mladih, preučiti visokošolske študijske programe in dosedanja prizadevanja za zadržanje mladih v teh poklicih, ugotoviti kakšna je kultura na področju raziskovanja ter kakšne so možnosti doktorskega študija in zaposlitve.

"Raziskava znotraj projekta IRIS bo podala statistično analizo o tem, koliko žensk in moških ostane in se zaposluje vpoklicih s področja naravoslovja in tehnike. Podala bo tudi teoretična izhodišča in izsledke že opravljenih analiz s področja izobraževanja, feminističnih študij in študij enakosti med spoloma, ter socioloških študij mladinskih kultur in gradnji identitete ter modelov izbire izobraževanja," poudarja dr. Slavko Dolinšek, vodja projekta v Sloveniji.


Glavni cilj projekta je, na osnovi novo pridobljenega znanja in vpogledov, spodbuditi intelektualne razprave in podati predloge ter nasvete snovalcem politik in vključenih zainteresiranih strani, kako med mladimi (predvsem dekleti) povečati zanimanje za STM poklice in kariero na nivoju univerze in jih zadržati v omenjenih poklicih.

Opis spodnje fotografije: Direktor IRI UL in vodja slovenskega dela projekta IRIS, dr. Slavko Dolinšek, in prejemnik nagrade, študent FRI Lovrenc Avsenek.

Kontakti

Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana
Tel: 01 241 85 97
Vodja projekta: prof.dr. Slavko Dolinšek , slavko.dolinsek@iri.uni-lj.si
Raziskovalka na projektu: Tina Hribar, univ.dipl.soc. , tina.hribar@iri.uni-lj.si