O-STA

Slovenski inovaciji na majskem dogodku CERIM PARTNERING EVENT

Razviti in prilagoditi modele za bolj učinkovit prenos znanj in tehnologij iz univerz in raziskovalnih inštitutov v Srednji Evropi na trg je naloga projekta CERIM - Central Europe Research to Innovation Models. V okviru projekta bo IRI UL na partnerski konferenci, ki bo v Budimpešti 5. 5. 2011, predstavil slovenski inovaciji CrySusMac in algni fotobioreaktor.

Na predstavitvi izbranih inovacij investitorjem bodo udeleženci imeli odlično priložnost, da se spoznajo in da okrepijo raziskovalne in poslovne povezave ter tako povečajo svojo konkurenčnost in prepoznavnost v regiji.

Trajnostna proizvodnja s pomočjo inovacije UL FS

Kakovost inovacije SusCryMac - sistem kriogenega odrezavanja kot trajnostna alternativa konvencionalnim odrezovalnim procesom - dokazujejo nagrade, kot so med drugim Rektorjeva nagrada UL za inovacije in nagrada za najboljši inovativni proizvod raziskovalnih in inštitucij na 5. Slovenskem forumu inovacij. V laboratoriju za odrezavanje Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani so razvili sistem, ki industriji omogoča čisto odrezavanje brez uporabe zdravju in okolju škodljivih hladilno-mazalnih sredstev na bazi olj. Nov sistem dovoda stalnega hladilnega sredstva (tekočega dušika) v rezalno cono omogoča znižanje stroškov obdelave ob hkratnem izboljšanju procesa oz. izdelka. Zaradi širokega področja uporabe ima rešitev, ki je že patentirana, velik tržni potencial. Trenutno poteka razvoj prototipa. Verjamemo, da bo v Budimpešti inovacija požela zanimanje, saj v svetovnem merilu še nima konkurence.

Biogoriva, ki ne odžirajo hrane

Prav tako je zanimiva alternativa inovacija podjetja AlgEn, ki je razvilo krmilni sistem za algne fotobioreaktorje. Inovacija omogoča napredek pri gojenju in koriščenju algne biomase kot vira energije iz obnovljivih goriv. Biogoriva pridobivamo iz rastlin ali razgradljivih odpadkov, vendar pa je to lahko dvorezen meč. Medtem ko je obnavljanje lesa dolgotrajno in prevelik poseg v naravo, pa so biogoriva iz koruze, sladkornega trsa, oljne ogrščice, oljne repice in drugih energetskih poljščin vse bolj problematična,saj tovrstno pridobivanje vpliva na pridelavo in dražitev hrane. Zato se je v zadnjem času razvilo področje gojenja alg, ki imajo skromne potrebe za rast in se izredno hitro razmnožujejo. Lahko jih gojimo na zemljiščih, ki niso primerna za kmetijstvo, in omogočajo, da se kmetom ne izplača pridelkov pretvarjati v energetske vire, temveč jih še naprej prodajo kot hrano.

Ker je množična pridelava alg še na začetku, se je podjetje AlgEn odločilo, da razvije krmilni sistem za algne fotobioreaktorje. V ta namen so se v podjetju povezali z IRI UL, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani in s ključnimi zunanjimi podizvajalci. V Budimpešti bodo poleg idej za nadzorovano gojenje alg predstavili tudi možnosti za boljšo ekstrakcijo snovi iz alg.

V projektu, ki ga sofinancira program Srednja Evropa iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, sodeluje 10 partnerjev s področja raziskovalne dejavnosti in prenosa znanja in tehnologije. Inovacije, ki smo jih izbrali in dodatno razvili v okviru projekta CERIM, so nastale na vrhunskih raziskovalnih inštitutih v Srednji Evropi in imajo ob dodatnem razvoju velik ekonomski potencial. Udeleženci se bodo na dogodku lahko pozanimali o možnostih sodelovanja pri investitorjih, prav tako pa bodo s svojimi nasveti in pojasnili na voljo projektni partnerji :

  • PVA- MV, Nemčija;
  • Valdeal, Madžarska;
  • Slovak Academy of Sciences, Slovaška;
  • Chemnitz University of Technology, Nemčija;
  • ITG Salzburg, Avstrija;
  • Forum GRYF, Poljska;
  • inno AG, Nemčija;
  • Univerza v Žilini, Slovaška,
  • CRS, Italija;
  • IRI UL, Slovenija.

Program dogodka - Budimpešta, 5.5.2011

10h00-10h30 Reception, welcome coffee

10h30-12h00 Elevator pitch competition of Hungarian projects (cca. 10 cases)

12h00-13h00 Lunch

13h00-14h00 Elevator pitch competition of CERIM members (cca. 12 cases)

14h15-14h30 Coffee break

14h30-15h30 Investor presentations of CERIM members' most promising projects

16h00-17h00 Closing remarks, feedbacks

Dogodek je brezplačen, vendar je obvezna registracija. Dogodek bo potekal v angleščini.

Vabljeni!

Kontakt:

IRI UL

Manca Poglajen

manca.poglajen@iri.uni-lj.si

01 241 8651