O-STA

Projekt CERIM promoviral slovenske inovacije in prenos tehnologij

Projekt CERIM (Central Europe Research to Innovation Models), ki je v Slovenijji omogočil razvoj algnih tehnologij in podprl dodatno predstavitev inovacije SusCryMac v Srednji Evropi, se je uspešno zaključil. Ključni pričakovani doprinos projekta je bil nastanek novih inovativnih podjetij, kar se je v Sloveniji uresničilo s podjetjem AlgEn, ki deluje na področju energije.

"Projekt CERIM, sofinanciran iz programa transnacionalnega povezovanja Srednja Evropa, je prispeval k promociji in iskanju investitorjev za inovacije iz raziskovalne dejavnosti: konkretno sistema za kriogeno odrezavanje in sistema za gojenje alg," meni dr. Slavko Dolinšek, direktor IRI UL in vodja projekta. "Prav tako pa je pomembno, da je projekt omogočil učenje in primerjavo s prenosom znanja in tehnologij v tujini, kot je bil na primer obisk na Univerzi v Oxfordu in Univerzi Queen Mary v Londonu."

Javne raziskovalne organizacije in univerze so dragocen vir inovacij, ki lahko prispevajo k bogastvu gospodarstva v Srednji Evropi. V okviru projekta CERIM smo partnerji pridobili znanje za hitrejši prenos znanja in tehnologij iz javnih raziskovalnih organizacij in univerz v tržne inovacije. Poleg študijskih obiskov v tujini smo partnerji skozi delavnice, programe in spletna orodja ter s predstavitvami na konferencah tudi preverjali predloge za spremembe sistema prenosa znanja pri nas, ki bi presegel patentiranje.

V Sloveniji smo se osredinili na inovacije z Univerze v Ljubljani in skozi proces iskanja ter oceno potenciala podprli SusCryMac, inovacijo za okolju bolj prijazno proizvodnjo z uporabo tekočega dušika, in algni fotobioreaktor za pridelavo algne biomase. Izzivi, ki jih predstavljajo alge kot vir biogoriv, so vodili v nove ideje in tudi v nastanek podjetja AlgEn. Slednje je eno redkih, ki v Srednji Evropi nudijo rešitve za gojenje alg v manjših laboratorijih: njihova prednost je krmilni sistem za tak laboratorij.

IRI UL je z organizacijo konference o odprtem inoviranju, podpori inovativnim študentskim projektom in delovni skupini za raziskave algne biomase ter promociji na dogodkih, kot sta Slovenski festival inovacij in Inovativnost, preskušal in uporabljal znanje in zglede, ki smo jih dobili z izmenjavo dobrih praks med partnerji. CERIM je tudi pospešil mreženje in sodelovanje s strokovnjaki in podjetji v Sloveniji ter z drugimi organizacijami za podporo prenosu znanja. Z izkušnjami, ki smo jih pridobili v tem in tudi drugih EU-projektih, ki potekajo na IRI UL (Target, Iris), pa toliko bolj samozavestno stopamo v jesen, ko bomo s partnerji iz Italije in Slovenije začeli delo na novem EU projektu medregionalnega sodelovanja.

Kontakt: manca.poglajen@iri.uni-lj.si